O kolik narostla nelegální migrace v roce 2015? Jak jsou naplněna detenční zařízení? A jaké jsou podmínky udělení azylu?

Základní data o migraci v ČR k 30. 06. 2015 – Legální migrace

Na území pobývalo legálně (po dobu delší než 90 dnů) 458 229 cizinců.
Cizinci tvořili zhruba 4,3 % populace ČR.
Nejčastěji pobývali na území ČR občané Ukrajiny (104 438 osob), Slovenska (98 969), Vietnamu (56 623), Ruska (34 869), Německa (20 197) a Polska (19 684).

Mezinárodní ochrana (azyl a doplňková ochrana)

V prvním pololetí roku 2015 požádalo o mezinárodní ochranu 784 osob (z toho 640 bylo nových žádostí a 145 opakovaných žádostí).
Mezi hlavní zdrojové země patřila Ukrajina (48,5 %), Kuba (12,5 %) a Sýrie (6,3 %).
V prvním pololetí roku 2015 byla mezinárodní ochrana udělena 285 žadatelům, a to 32 žadatelům formou azylu a ve 253 případech formou doplňkové ochrany. V roce 2014 byla mezinárodní ochrana udělena 376 žadatelům.

Policejní statistiky nelegální migrace 01-10 2015

V období od 1. 1. do 31. 10. 2015 zjistila cizinecká policie celkem 7 697 osob při nelegální migraci na území ČR. V porovnání se stejným obdobím roku 2014 došlo k vysokému nárůstu, a to o 3 773 osob (tj. +96,2 %).

Tento počet za 10 měsíců roku 2015 již překročil počet za celý rok 2014, kdy bylo zjištěno 4 822 osob. Z celkového počtu bylo 7 489 osob (tj. 97,3 %) odhaleno při nelegálním pobytu a 208 osob zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR (mezinárodní letiště).

Co se týká státní příslušnosti nelegálních migrantů, převládají občané ze třetích zemí (7 342 osob, tj. 98,0 %) nad občany EU.

První místo v důsledku zvýšeného tlaku tranzitní nelegální migrace zaujímají občané Sýrie (1 985 osob, tj. 27,0 % z celkového počtu občanů 3. zemí).

Druzí jsou občané Ukrajiny (973 osob, tj. 13,3 %), kteří většinou na naše území vstupují legálně a překračují poté povolenou dobu pobytu.

Třetí jsou občané Afghánistánu (560 osob, tj. 7,6 %), kteří nelegálně tranzitují přes území ČR a čtvrtí občané Kuvajtu (482 osob, tj. 6,6 %), kdy se jedná zejména o lázeňské hosty, kteří nevycestují v době platnosti pobytu.

Na pátém místě ve statistice se umístili občané Iráku (386 osob, tj. 5,3 %), kteří přes naše území nelegálně tranzitují.

V hodnoceném období bylo odhaleno celkem 162 osob, které napomáhaly k nelegální migraci.

Kdy Ministerstvo vnitra udělí azyl?

Ministerstvo vnitra posuzuje každou žádost individuálně, pokud jsou naplněny zákonné důvody pro udělení mezinárodní ochrany formou azylu nebo doplňkové ochrany, pak ji musí udělit. Mezinárodní ochrana se udělí obecně řečeno v těch případech, kdy žadatel prokáže, že v zemi své státní příslušnosti mu hrozí pronásledování pro jeho politické přesvědčení, rasu, národnost, náboženství či příslušnost ke konkrétní sociální skupině, nebo pokud prokáže, že mu tam hrozí vážná újma v podobě trestu smrti, mučení či nelidského zacházení nebo násilí v důsledku válečného konfliktu.

V jakém případě MV azyl neudělí?

Pokud žadatel neprokáže, že v zemi své státní příslušnosti mu hrozí pronásledování pro jeho politické přesvědčení, rasu, národnost, náboženství či příslušnost ke konkrétní sociální skupině, nebo pokud neprokáže, že mu tam hrozí vážná újma v podobě trestu smrti, mučení či nelidského zacházení nebo násilí v důsledku válečného konfliktu, pak mu bude vydáno negativní rozhodnutí. Ze statistického hlediska tvoří pozitivní rozhodnutí cca 1/3 všech rozhodnutí.

Jakým řízením v ČR musí projít žadatelé o azyl?

Obecně žadatelé o mezinárodní ochranu pobývají na území České republiky legálně. Nucený návrat je možný v případě, pokud po zamítavém rozhodnutí se tento žadatel na území dostane do nelegálního postavení.
Po podání žádostí o udělení mezinárodní ochrany je cizinec umístěn do přijímacího střediska. Zde jsou provedeny všechny nezbytné úkony (sejmutí otisků, pořízení obrazového záznamu apod.). Standardní doba pobytu v přijímacím středisku je 2-3 týdny. Poté žadatel o mezinárodní ochranu má možnost pobývat v pobytovém středisku, kde vyčkává rozhodnutí v prvním stupni. V případě pozitivního rozhodnutí má opět možnost využít Integračního azylového střediska. Více informací naleznete na stránkách Správy uprchlických zařízení.
Dle zákona o azylu vydá ministerstvo rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany do devadesáti dnů ode dne zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Aktuální statistiky / Zdroj

Kapacity detenčních zařízení k půlnoci z 14. na 15. prosince 2015

  • Bělá pod Bezdězem: míst celkem: 700 / míst obsazeno: 9
  • Vyšní Lhoty: míst celkem: 452 / míst obsazeno: 56
  • Drahonice: míst celkem: 240 / míst obsazeno: 53

Zdroje:


Petr Nutil

contributor