Češi se nedělí na žádné dva nesmiřitelné tábory (Pražská kavárna vs…), dokonce ani třeba na 10 skupin, které by měly jasné hranice z hlediska názorů a životního stylu. Česká společnost je velmi různorodá: skoro s každým Čechem se na něčem neshodnete, ale zároveň skoro s každým naleznete něco společného, co vás spojuje, co máte rádi. Vyplývá to z nové aplikace Atlas Čechů, která spustila výzkumná agentura Behavio.

Co se z Atlasu Čechů například dozvíme? Role mezi muži ženami už nejsou nijak radikálně rozdělené. Je sice méně mužů než žen, kteří doma perou, vaří, pečou či uklízí, ale většina mužů už dnes tyto domácí práce dělá. Nejvíc muži zaostávají v praní a žehlení. A naopak: ženy sice méně, než muži dělají drobné domácí opravy, ale zdaleka to není výhradně mužská doména. Podobné je to v práci: je sice více mužů než žen, kteří chtějí v práci výzvy spíše než rutinu a kteří raději řídí ostatní, než aby byli řízeni: ale rozdíly jsou v řádu několika procent. Většina žen to tedy má podobně jako muži. Přesto mnohem více žen než mužů žije v chudých domácnostech.

Jen 16 % Čechů, kteří mají iPhone, žije v Praze. Češi, kteří pracovali v zahraničí se méně bojí terorismu a mohou přispět k řešení problémů. Relativně dobrou zprávou je, že pouze 19 % si myslí, že žena může být spoluzodpovědná za znásilnění…

Atlas Čechů může používat kdokoliv, primárně je ale určený marketérům, novinářům, PRistům, politikům. Zjednodušeně lidem, kteří ve své práci potřebují dokonale pochopit různé skupiny lidí. „Atlas vznikl primárně z naší vnitřní potřeby se na ohromné množství dat rychle a jednoduše dívat, hledat v nich souvislosti. Což se brzy ukázalo užitečné nejen pro nás, ale i pro naše klienty,“ uvedl spoluzakladatel Behavia Marek Nebesář.

 „Byli bychom rádi, kdyby Atlas byť jen trošku přispěl k většímu vzájemnému pochopení ve společnosti. Každý žijeme v nějaké své bublině, mezi lidmi, kteří se nám podobají životní úrovní, vzděláním, koníčky, pohledem na svět. A o lidech mimo tento okruh máme mnohdy zkreslené představy. Díky Atlasu třeba můžeme pár mentálních bublin popraskat. A pomoci například těm, kdo z centrál dělají rozhodnutí o zbytku republiky, k lepší informovanosti,“ uvádí tvůrci Atlasu Čechů.

Přístup do tzv. Malého Atlasu, kde je odemčených 150 skupin, je zdarma. Část údajů o konkrétních značkách a chování spotřebitelů už je ale zpoplatněná. Zájemce si také může objednat doměření žádané skupiny, přičemž výsledky doplňkového výzkumu se propojí se všemi stávajícími informacemi v Atlasu.

Data pochází ze vzorku 2 000 Čechů, který je reprezentativní z hlediska kvót pro pohlaví, věk (18+), kraj, velikost obce, vzdělání a minulého volebního chování (2017) k české online populaci. Stovky informací o nich pokrývají nejen demografii, ale i rodinný a životní styl, názory, práci a finanční situaci, mediální chování, politické názory, preference značek, využívání technologií, cestování i domácí mazlíčky. „Nástroj pracuje se vzorkem 16 800 lidí, na kterých realizujeme další výzkumy pro naše klienty, takže vám můžeme popsat jakoukoliv skupinu lidí, kterou potřebujete,” doplnil ředitel výzkumu Vojtěch Prokeš. Všechna data jsou navíc průběžně aktualizována a doplňována.

Agentura Behavio je výzkumná agentura, která díky jedinečným technologiím zkoumá pravidla podvědomých rozhodnutí. Behavio stojí za přesnou a detailní Mapou voličů a projektem Minuty pro lepší práci.