Po rozhovoru děkana Filozofické fakulty UK Michala Pullmanna pro Echo24 (16. 7. 0220) se rozproudila živá diskuse. Na Pullmannovy výroky o legitimitě komunistického zřízení před rokem 1989 zareagoval týž den Michal Klíma, předseda správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu, otevřeným dopisem.

Na obranu děkana Pullmanna se 17. 7. 2020 postavila historička Muriel Blaive z Ústavu pro studium totalitních režimů:

Michal Klíma zareagoval 18. 7. 2020. Do diskuse se na straně Muriel Blaive zapojil i Jan Čulík z Britských listů, který začal Klímu obviňovat z rasismu.

Dne 19. 7. 2020 zveřejnil web Forum 24 reakci Michala Klímy na výroky Muriel Blaive. Ta zase dostala prostor na Britských listech v rozhovoru Janem Čulíkem 23. 7. 2020.

Michal Klíma pak 26. 7. 2020 zveřejnil na webu Forum 24 článek Základní pravidla pro vedení polemiky z marxisticko-leninských pozic, kde ironicky nabídl svým kritikům k použití eristické figury. Jako první uvedl útoky ad personam:

„Začněte tím, že oponenta zahrnete urážkami. Na jejich výběru až tak nezáleží. Může to být rasista, fašista i sionista. Tradiční je také kosmopolita, pravicový oportunista, revizionista, případně stalinista nebo trockista. Maoista už se moc nehodí.“

Dne 30. 7. 2020 pak jak Jan Čulík, tak i Muriel Blaive na základě výše uvedeného citátu osočili Michala Klímu, že Muriel Blaive obvinil z antisemitismu.

Závěr

Bylo by zbytečné podsouvat Muriel Blaive a Janu Čulíkovi neschopnost porozumět psanému slovu. Byla by to ovšem ta lepší varianta. Takto jsme nuceni konstatovat, že se oba úmyslně dopustili dvou klasických argumentačních faulů, totiž jednak argumentu ad personam a jednak slaměného panáka. Oba tak působí jako zprofesionalizovaní ponížení a uražení. V případě Muriel Blaive je navíc třeba dodat, že její zmínka o Slánském a sionismu je lživá, jak 5. 8. 2020 připomněl Michal Klíma. Paní Blaive tedy úmyslně překrucuje historické skutečnosti, aby získala navrch v diskusi.


author