Už je to řadu let, co náš web vyvrátil údajný citát nebo projev Edvarda Beneše, ve kterém varuje před prolomením Benešových dekretů. Projev měl pronést v roce 1947. Fakt, že smyšlený projev je napsán na desce před sídlem KSČM v Brně, samozřejmě nedokazuje jeho pravost. Perličkou na závěr je, že dezinformátoři si věc vyložili tak, že náš web rozporuje Benešovy dekrety jako takové, což je nesmysl.

Podle příspěvků měl Edvard Beneš v květnu 1947 říct tato slova:

„Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, že se najdou ‚čeští vlastenci‘, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návrat nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. 

Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka a spoluzakladatele M. R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce ať je to kdokoliv a v kterékoli době.”

„Prezident Beneš ale nikdy s takovými slovy nevystoupil ani je nenapsal. Zmiňované pasáže se nenachází v knize Odsun Němců z Československa a Dokumenty, knize Odsun Němců z Československa: výbor z Pamětí, projevů a dokumentů, 1940–1947 ani dalších svazcích Knižnice Společnosti Edvarda Beneše. Ani při dalším hledání v databázi Národní knihovny ČR se nám takový projev nepodařilo najít,“ píše Demagog.cz.

„Text, který hledáte, je opravdu na několika místech na internetu pod různými odkazy, viz níže.  Bohužel ale není nikde uveden zdroj. Prošli jsme Odsun Němců, ed. Věra Olivová, 1995, Odsun Němců z Československa a dokumenty, 2011, obě Knižnice Společnosti Edvarda Beneše, Odsun Němců z Československa, ed. Karel Novotný, Dita 1996, 2. nezměněné vyd. 2002, ale žádná z těchto publikací neobsahuje text, Vámi uvedený.

Dotaz jsme konzultovali s pracovnicí Společnosti Edvarda Beneše a v její odpovědi se uvádí: “Odpověď na Váš dotaz obsahuje Bulletin Společnosti Edvarda Beneše, č. 25, Únor 2012, s. 57 – 61: Karel Novotný, Prokazatelný podvrh si nezasloužil uveřejnění (Národní osvobození 2011, č. 21, 12. října, s. 3).”

Bohužel ve fondu NK ČR Bulletin Společnosti Edvarda Beneše z roku 2012 není, proto jsme si vysvětlující článek nemohli přečíst. Níže uvedený bibliografický záznam uvádí, která knihovna Bulletin má ve svém fondu, na kterou se můžete obrátit. V periodiku Národní osvobození autor Karel Novotný, historik a místopředseda Společnosti Edvarda Beneše,  uvádí, že se “můžeme důvodně domnívat, že údajný Benešův apel k spoluobčanům…má svůj původ v prostředí někdejších Sládkových republikánů, přičemž nejenom některé věcné údaje v jeho textu, ale celé jeho znění svědčí o tom, že tento údajný Benešův “památný dopis” je ve skutečnosti podvrhem,“ uvádí Národní knihovna.

Je jen paradoxní, že smyšleným citátem Edvarda Beneše se honosí komunisté. Ti to zneužili špatný zdravotní stav Edvarda Beneše, když v únoru 1948 podepsal rezignaci ministrů a pomohl tak komunistům k moci. Dokud však byl zdráv, snažil se nástup komunistů co nejvíce oddálit a vliv komunistů snížit.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.