Video lékařů zveřejněných pod profilem Zdravého fóra 31. 3. 2021 má nyní přes 155 tisíc shlédnutí. Video prezentuje postoje MUDr. Zelené, prof. Berana, doc. Balíka a MUDr. Čížka k očkování a Covid pasům.

Ve videu je předkládáno tvrzení, že mnoho osob již je proti infekci imunních, což se dá prokázat vyšetřením protilátek – toto tvrzení je pravda přinejlepším částečně. V tuto chvíli se odborná debata vede ohledně míry ochrany prodělání infekce před reinfekcí – zdá se, že tato je poměrně vysoká proti stejné variantě, proti jiným variantám však již vysoká být nemusí (advisory.com, news-medical.net). Vyhodnocení protilátek však naráží na nepřítomnost stanovení hladiny protilátek poskytujících dostatečnou ochranu, na fakt, že většina dostupných měření analyzuje jiný typ protilátek, než je potřeba a nepřítomnost harmonizace (ECDC, news-medical.net).

Dále přítomní vědci tvrdí, že vakcíny neposkytují dlouhodobou ochranu a že zvyšuje riziko asymptomatické infekce. U osob s očkováním mRNA vakcínami je přitom riziko nákazy (i asymptomatické) sníženo o 90% (Thompson 2021) a existují parametry naznačující na dlouhodobé trvání ochrany (Turner 2021). Dá se však částečně souhlasit s postojem mluvčích, že po prodělání infekce je imunitní odpověď vyšší již po první dávce, čímž je sníženo riziko u těchto osob (Nature) – některé státy proto v rámci prioritizace nedostatkových vakcín a za účelem pokrytí co nejširší populace u těchto osob doporučují podání pouze jedné dávky. Je však třeba zmínit, že poznání ohledně trvání imunitní ochrany jak po očkování tak po prodělané infekci se dále vyvíjí (jak s ohledem na časové trvání, tak s ohledem na další vznikající varianty viru) – opatření by měla nadále tento vývoj reflektovat např. úpravami dob, kdy je daná osoba považována za imunitní (možné oběma směry, prodloužení i zkrácení). Tato diskuze mezinárodně probíhá a např. KS COVID plánuje upravovat dobu předpokládané imunity na základě dalších dostupných dat.

V poslední části členové ZF kritizují Covid pasy (tzv. Zelený certifikát) a celkově se ohrazují proti diskriminačnímu tlaku na očkování. Zelený certifikát však neposkytuje pouze informace o očkování, ale také o provedených testech, či předchozímu prodělání rizika infekce (DeníkN, EK).

 1. Hana Zelená:
  • Tvrzení
  • Myslím si, že by se primárně měli naočkovat ti, kteří o to mají zájem. Mělo by to být výhradně na dobrovolné bázi bez jakýchkoliv podmínek, diskriminačních, nebo jakých a upřednostnit ty, kteří jsou rizikový a v podstatě by se mohli vynechat ti, kteří už imunní jsou, kteří už tu infekci prodělali, což se dá zjistit poměrně snadno vyšetřením protilátek a na to se u nás zapomíná, to se moc u nás nepodporuje.
  • Fakta

Kromě filozofického faktu, že vždy budou existovat nějaké rozdíly u osob s různým rizikem k onemocnění je možné principiálně souhlasit – v současnosti také totiž toto očkování dobrovolné je. V tuto chvíli se odborná debata vede ohledně míry ochrany prodělání infekce před reinfekcí – zdá se, že tato je poměrně vysoká proti stejné variantě, proti jiným variantám však již vysoká být nemusí (advisory.com, news-medical.net). I o 3 měsíce později stále není známá hladina protilátek a její korelace s mírou ochrany proti infekci nebo stanovena metodika měření – k tomu je navíc nutné zmínit, že se jedná o jeden typ protilátek (neutralizační), zatímco poměrně snadná vyšetření měří jiné typy (tzv. vázající protilátky). Jednotlivé testy protilátek pak mají potíže se standardizací těchto hodnot (ECDC, news-medical.net) .

 1. Jiří Beran:
  • Tvrzení

Tím že ti lidé jsou očkováni, tak mají vyvinutou jenom mírnou imunitní odpověď, proti jedné malé části viru. Člověk, který prodělá onemocnění nemá imunitní odpověď jenom proti této malé části, ale samozřejmě proti celému viru, čili je daleko komplexněji chráněn. A navíc má vyvinutou imunitu na sliznicích. Čili z tohoto pohledu já pořád nechápu, kde se vzaly argumenty pro to, aby se nedali na stejnou úroveň lidé, kteří onemocní prokazatelně prodělali a lidé kteří jsou imunizováni.

 • Fakta

Viz bod 1.2.

 1. Vladimír Čížek:
  • Tvrzení

Očkovaný člověk se může nakazit a může to přenášet dále. A navíc je velká pravděpodobnost, že bude asymptomatický, bez příznaků. To znamená, z těch očkovaných v budoucnu se můžou stát takový bezstarostní, veselí přenašeči. Na rozdíl od lidí, kteří to proděli, a nebo od lidí, kteří mají tzv. zkříženou imunitu, tzn. v minulosti se setkali s nějakým jiným druhem korona viru a mají protilátky, nebo prostě vytvořenou imunitu a nenakazí se nikdy.

 • Fakta

Nepravda: U osob s očkováním mRNA vakcínami je riziko nákazy (i asymptomatické) sníženo o 90% (Thompson 2021). Jedná se pravděpodobně o zpochybnění vlivu očkování na snížení příznakových nákaz, které sloužily jako registrační studie pro schvalování těchto vakcín. Přestože zkřížená imunita proti jiným druhům koronaviru může hrát roli, tento vliv bude patrný spíše v Asii (Yaqinuddin 2020). Navíc, jak je patrné z předchozích bodů tak udržitelnost ochrany nemusí platit pro další varianty viru.

 1. Martin Balík:
  • Tvrzení

Problém těhletěch vakcín je ten, že vám to vždycky vydrží tak na rok, dva jako když vakcinujete na chřipku, čili zatím nemám informace o tom, že by to vůbec mělo šanci vybudovat delší imunitu, než skutečně v tomhletom časovém rozpětí.

 • Fakta

S ohledem na měnící se kmeny chřipky není mechanika očkování proti chřipce a proti SARS-CoV-2 nutně stejná. V tomto tvrzení je smícháno trvání imunity jako takové (proti stejné variantě), vytrvalost imunity i proti průběžně se vynořujícím novým variantám. Každopádně dosavadní studie ukazují, že imunita po očkování chrání i proti doposud známým variantám (NRP) a existují parametry naznačující na dlouhodobé trvání ochrany (i přes delší období posledního roku, které zatím bylo studiemi zachyceno) (Turner 2021).

 1. Jiří Beran:
  • Tvrzení

Ta protilátková imunitní odpověď je jenom takovou známkou toho že na pozadí běžela buněčná imunita. Buněčnou imunitu běžně neměříme, nejsme schopni ji měřit. Nicméně třeba v posledních výzkumech, které byly prováděny ve Francii, kde se snažily proočkovat populaci osob, které prodělali Covid-19, tak ti kteří měli, alespoň nějaké příznaky, tak po šesti měsících, když je přeočkovali jednou dávkou vakcíny, tak ty hodnoty protilátek byli mezi statisíci a miliónem. Což jsou ve své podstatě podle mého názoru patologické hodnoty a není potřeba tyto lidi očkovat, ani jednou dávkou. Čili na pozadí běží buněčná imunita a na pozadí běží buněčná imunitní paměť, která ty lidi ochrání.

 • Fakta

Je pravda, že měření buněčné imunitní odpovědi není rutinním vyšetřením – to je také důvod, proč měření protilátek nemusí být dostatečně pro stanovení míry ochrany. Dosavadní vakcíny proti COVID-19 byly totiž schváleny na podkladě snížení výskytu (symptomatické) infekce, tj. bez ohledu na hodnoty protilátek.

Na základě studií, které opravdu ukazují větší imunitní odpověď u osob po infekci COVID-19 již po první dávce se některé země rozhodly prioritizovat nedostatkové vakcíny a umožnit očkování pouze jednou dávkou (Nature).

 1. Vladimír Čížek:
  • Tvrzení

Ono i ty Covid pasy, z čistě medicínského hlediska jsou nesmysl, ale ti politici to nevědí, nebo to nechtějí vědět a nebo, což je nejpravděpodobnější verze, je to takový nátlak na lidi, aby se nechali naočkovat a dostali tu zelenou fajfku do mobilu a budou mít pokoj.

Proč by lidé nemohli dělat své běžné aktivity bez testu a bez očkování? To je diskriminace.

 • Fakta

Covid pasy (Zelený certifikát) je snaha o harmonizované mezinárodní prokazování míry rizika a není omezena pouze na očkování – umožňuje prokázat míru rizika osoby na základě očkování, testů nebo prodělané infekce (DeníkN, EK).

 1. Hana Zelená:
  • Tvrzení

Je to samozřejmě neetické někoho diskriminovat jenom proto, že není očkován, protože nikdo neví jaké má k tomu ten člověk důvody a navíc to je každého naprosto soukromá osobní věc, jestli se proti něčemu očkuje, nebo neočkuje. A nikomu do toho s prominutím nic není.

Se v podstatě vůbec nezohledňuje fakt, že poměrně velká část v naší populaci, je už vůči té infekci imunní. A tudíž tady tito lidé jsou dalo by se říct očkovaní zbytečně a díky tomu se nedostává očkovací látka pro ty, kteří by jí potřebovali, nebo kteří by o ní měli zájem. A na druhou stranu se nějakým způsobem jako manipulují i ti kteří ve skutečnosti imunní jsou, aby se očkovali. Což mi přijde, jako že to není úplně dobře.

 • Fakta

Toto tvrzení vychází z nepochopení, jaký je smysl Covid pasu, a že tudíž ukazuje na míru rizika nejen vzhledem k očkování, ale také provedeným testům a dřívějšímu prodělání infekce (DeníkN, EK).

V tuto chvíli není známo, jak dlouho po prodělání infekce lze osobu považovat za imunní (BMJ 2021), nicméně stejně jako u imunity po očkování by bylo vhodné, aby opatření reflektovala vyvíjející se stav poznání a po určení akceptovatelné míry rizika dobu ochrany upravovala (advisory.com, news-medical.net). Přesto se dá souhlasit s tím, že osoby s již prodělanou infekcí nejsou nutně nejvíce prioritní skupinou pro další očkování. I pro tyto osoby však platí, že očkování je v současnosti pro ně otevřené a nepovinné (Nature).


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.