Jak se rozviřuje diskuse o původu viru, stále více a více lidí přichází s novými domnělými důkazy o jeho umělém původu. Podotýkám, že nevylučuji platnost hypotézy o umělém původu a beru ji velice vážně po celou dobu od vypuknutí pandemie, jak často opakuji nejen na svých vysíláních ale i ve svých článcích. Zároveň považuji za důležité zdůraznit, že je rozdíl mezi uměle vytvořeným virem a únikem přírodního izolátu z laboratoře.

Problém nastává ve chvíli, kdy pro potvrzení hypotézy uměle vytvořeného viru někdo předkládá falešné důkazy, které mají řadu nedostatků nebo hypotézu předkládá jako holý fakt bez jakýchkoliv důkazů.

Zářným příkladem jsou často sdílené články a videa pana Davida Martina, který se objevil jako jeden z hlavních aktérů pseudodokumentu Plandemic a kterého jsme mohli nedávno vidět například i spolu s panem Fuellmichem, o kterém jsem psal zde.

Stěžejní bod obhajoby pana Martina, na kterém staví veškeré své další hypotézy, je jeho tvrzení, že patentovat přírodní izoláty není možné, a proto musejí být patentované viry SARS-CoV-1 (původce nemoci SARS, která propukla v Číně v roce 2002) a další zmiňované viry laboratorního původu.

Jinou věcnou argumentaci pro jeho hypotézu jsem v žádném jeho videu či publikaci nezahlédl a s tímto tvrzením mám hned několik problémů.

Pan Martin obhajuje své tvrzení tím, že zákon zakazuje patentovat přírodní izoláty virů, ergo patentovaný SARS-CoV-1 je prokazatelně upravený. (Pan Martin odkazuje na patent z roku 2003, který byl schválen v roce 2007).

Dále údajně cituje z federálního zákona z roku 2003, který má zakazovat patentování přírodních izolátů. Z toho má plynout, že patentovaný SARS-CoV-1 je prokazatelně upravený. Problémem ale je, že se nejedná o citaci z patentového zákona z roku 2003, nýbrž o rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2013. Zde můžete porovnat, že uvedené citace tak, jak je předkládá pan Martin, přesně sedí do zaslaného rozhodnutí Nejvyššího soudu (vizte např. stranu 2. “A naturally occurring DNA segment is a product of nature and not patent eligible merely because it has been isolated.”).

Na základě tohoto lze určit, že toto tvrzení je nepravdivé. Tím se tedy hroutí Martinův předpoklad, že toto rozhodnutí bylo v době uznání patentu platné. CDC v r. 2003 rovněž uvedlo, že patenty přihlašuje z antimonopolních důvodů tj. právě k zabránění přisvojení si virů nebo bakterií soukromými společnostmi. Tyto patenty CDC jsou pak k dispozici komukoli. O těchto skutečnostech pan Martin mlčí a nic dalšího na podporu svých tvrzení nepředkládá.

Ve výsledku tedy vidíme, že v době, kdy CDC patentovalo SARS-CoV-1, bylo patentování přírodního izolátu zcela legální. Martinem nastavovaná hypotéza, že každý takto patentovaný izolát musí být buďto umělý, nebo nezákonně patentovaný, není ve skutečnosti vůbec ničím podložena.

Za zmínku na závěr stojí jeden z dalších patentů, který pan Martin cituje.

Tento patent prokazuje, že lidstvo umělo modifikovat koronaviry před rokem 2003. Za sebe bych podotkl to samé, co jsem zmínil v případě paní Pekové. To, že něco umíme, ještě neznamená, že to někdo provádí, natož za účelem vytvoření epidemií/pandemií! Ano, je dobré o tom vědět a je správné na to dávat pozor, ale samo o sobě to není důkazem o ničem.

Rád bych tímto vzkázal paní Tarabové ze spolku Resetheus, která toto horlivě sdílela, aby na základě vyvstanuvších faktů svá tvrzení přehodnotila. To stejné doporučuji i ostatním, kteří podobné příspěvky slepě sdílejí.

Navštivte webové stránky projektu Iliuminátor. Najdete ho také na FacebookuYouTubeTwitchi a Patreonu.


author

Podpořte Iluminátora na Patreonu: https://www.patreon.com/iluminatorCZ Za projektem stojí Antonín Šlajch. Na streamech přednáší o kritickém myšlení a odhaluje hoaxy a dezinformace.