Dopis lékařů a dalších odborníků, ve kterém se dožadují zrušení opatření proti covidu, je plný zavádějících tvrzení. Podepsaní jsou většinou aktivisté ze Zdravého fóra.

Tvrzení v úvodu: „Po roce a půl je zřejmé, že země s liberálním přístupem (Švédsko) nedopadly hůře než země s restriktivním přístupem (ČR). V poslední době je odstrašujícím příkladem Austrálie, kde neuvěřitelné restrikce mohou vyústit ve společenskou a/nebo zdravotní krizi, pokud nedojde ke změně přístupu australské vlády.“

Fakta: Argumentování Švédskem je u popíračů a stoupenců „promořovací teorie“ velmi oblíbené. Porovnávat jednotlivé země je problematické, protože záleží na dalších faktorech, která jen čísla nakažených a zemřelých nepostihnou, třeba na hustotě obyvatel a jejich mobilitě, věkové struktuře, cestovním ruchu, na tom, jaká opatření skutečně byla zavedena a do jaké míry lidé dodržovali i pouhá doporučení, zatímco jinde bylo nutné to samé zavádět příkazem. Stačí se ale podívat na data, podle kterých můžeme porovnat situaci zemí sousedících se Švédskem, kde se opatření zaváděla.

https://www.worldometers.info/coronavirus/?#countries

Švédsko má asi 10 milionů obyvatel, Norsko 5,3 milionu a Finsko 5,6 milionu. Počet obětí je v těchto zemích v přepočtu na počet obyvatel zhruba sedmkrát a až osmkrát menší. To by snad mohlo stačit.

Tvrzení, bod 1:

„Rezignovalo se na základy klinické medicíny. Místo anamnézy, klinického vyšetření a laboratorního nálezu je diagnostikována „nemoc“ na základě jediného výtěru z nosohltanu špatně nastaveným PCR testem. Tato „nemoc“ je zjišťována i u zcela zdravých lidí, kteří jsou neustále nesmyslně a draze plošně testováni, a to včetně dětí.“

Fakta:

Požadavek na „klasický“ přístup v situaci, kdy je třeba zjistit výskyt viru v populaci a je nutno testovat v relativně krátké době třeba statisíce lidí, zcela nerealistický. Navíc virus mohou přenášet i lidé, kteří nemají žádné příznaky a nakazit další, u kterých nemoc může propuknout a to s fatálními následky.

Tvrzení, bod 2:

„Všichni zdraví lidé jsou na základě presumpce viny považováni za infekční, dokud nedokážou tzv. bezinfekčnost – a to pomocí postupů, které žádnou bezinfekčnost prokázat nemohou. Potvrzení o bezinfekčnosti tak dostanou například očkovaní aniž by byla jejich bezinfekčnost prokázána.“

Fakta:

Vnášet do této oblasti právní pojmy jako „presumpce viny“ je zcela zavádějící. Pak bychom o presumpci viny museli hovořit třeba v případě, kdy se vyžaduje lékařské vyšetření, než někdo dostane řidičský průkaz. Tvrzení o tom, že se očkovaní považují za bezinfekční, je značně nepřesné. Na základě vědeckých zjištění, přinejmenším do nástupu mutace Delta, se ví, že očkovaní přenášejí virus výrazně méně.

Časopis NATURE píše: „Dvě studie z Izraele, zveřejněné jako preprinty 16. července, zjistily, že dvě dávky vakcíny vyrobené farmaceutickou společností Pfizer se sídlem v New Yorku a biotechnologickou společností BioNTech se sídlem v německém Mainzu jsou na 81 procent účinné při prevenci infekce SARS-CoV-2. U očkovaných osob, které se nakazí, je až o 78 procent nižší pravděpodobnost, že virus rozšíří na členy domácnosti, než u neočkovaných osob. Celkově to podle vědců znamená velmi vysokou ochranu před přenosem.“

https://www.nature.com/articles/d41586-021-02054-z

Tvrzení, bod 3:

„Lživě se tvrdí, že imunita po očkování je lepší a delší než imunita po prodělání nemoci. Toto tvrzení popírá publikovaná data i samotné základy imunologie.“

Fakta:

„Po očkování je imunita prakticky srovnatelná u všech lidí. Odpovídá ochraně, kterou má člověk po závažném průběhu nemoci,“ vysvětluje profesor Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti… „Imunita navozená očkováním vznikne bez kontaktu s živým virem. Člověk získá ochranu, aniž by riskoval, že u něho propukne nemoc. Jeho imunitní systém je stimulován bez rizika komplikací a závažných průběhů nemoci. Kdežto nemoc samotná, přesněji virus způsobující nemoc sice stimuluje imunitní systém, ale ten reaguje se zpožděním. Mezitím se virus množí a způsobuje příznaky, může vést k závažnému průběhu, komplikacím, hospitalizacím, nedej bože úmrtí.

Zatím se upřesňují data, jak dlouho trvá imunita po prodělané nákaze. Dnes se hovoří minimálně o třech měsících. Některá data ale ukazují na šest, osm měsíců, možná i jeden rok. Na druhou stranu jsou popsány opakované infekce. Lze očekávat, že u lidí s mírným nebo bezpříznakovým průběhem bude imunitní odpověď slabá a mohli by se znovu nakazit. Už se ale ukazuje, že imunita nebude celoživotní ani po vážnějším průběhu. Proto se doporučuje očkování i lidem, kteří nákazu prodělali, a to zhruba po třech až šesti měsících po nemoci.“

https://www.spcr.cz/news/14527-imunita-po-ockovani-je-silnejsi-nez-po-prodelane-nemoci

Autoři dopisu vůbec nerozlišují různou závažnost prodělané nemoci u jednotlivých osob a tedy míru získané ochrany.

Tvrzení, bod 4:

„Jsme svědky porušování Hippokratovy přísahy – je vyvíjen tlak na nedodržování lékařského tajemství, restriktivní opatření jsou zneužívána proti zákonům lidskosti, lékařská etika dostává vážné trhliny a jsou porušována doporučení WHO i dalších autorit včetně verdiktů soudu.“

Fakta:

Tady se jedná o pouhý emotivní výkřik. Bizarní je, že se na WHO odvolávají lidé, kteří ho jinak za některá doporučení kritizují.

Tvrzení, bod 5:

„Od počátku jsou návrhy na levnou léčbu odmítány bez bližšího zkoumání a čekání na všespásnou vakcínu se po dlouhé měsíce stalo modlou. Politici si zčásti přisvojili kompetence k diagnostice, léčbě a prevenci.“

Fakta:

Tvrzení není pravdivé. U nás se většinou za onu „levnou léčbu“ považoval lék ivermektin, u kterého ale nebyla zatím věrohodně prokázána žádná účinnost.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777389?

Modlou se nestaly vakcíny, ale právě tyto léky, kterých se pak pacienti dožadují, aniž mají o věci nějaké znalosti. Právě prosazování ivermektinu je ukázkou toho, jak se někteří politici (Lubomír Volný) pouštějí demagogicky do oblastí, kterým vůbec nerozumí.

Tvrzení, bod 6:

„Po půl roce je zřejmé, že dobrovolnost vakcíny byla jen další lží. Je vyvíjen nátlak na očkování, i když je již zřejmé, že vakcína není účinná v zabránění přenosu nákazy.“

Fakta:

Povinná vakcinace proti covidu u nás neexistuje. Některé země zavedly povinnost nechat se očkovat u pracovníků v některých profesích. Na takovém opatření by nebylo nic absurdního. Tvrzení o tom, že „vakcína není účinná v zabránění přenosu nákazy“, je nepravdivé, jak jsme již uvedli výše.

Tvrzení, bod 7:

„Vakcíny jsou experimentální, nemají dosud ukončené třetí fáze klinických studií, za možné budoucí nežádoucí účinky farmaceutické firmy neručí. Očkování na nádražích a v obchodních centrech, bez sepsání anamnézy, bez pečlivého vyšetření a poučení očkovaného odporuje zásadám lékařské profesionality a etiky.“

Fakta:

Toto tvrzení není pravdivé. Všechny u nás schválené vakcíny měly dokončenou třetí fázi testování.

https://www.avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/Prehledne-Ctyri-typy-vakcin-proti-nemoci-covid-19/

„Šíří se narativ o tom, že údajně vakcíny proti COVID-19 jsou jen experimentální. Je to na základě toho, že vakcíny byly (jen) podmínečně schváleny. Podmínečné schválení léčiva není nic nového. Například EMA takto schválila řadu léků. Rozdíl mezi schválením a podmínečným schválením je pouze ten, že společnost, která podmínečně schválený léčivý přípravek uvádí na trh, o něm musí reportovat další údaje. U všech schválených vakcín navzdory rychlému vývoji vakcín proběhly řádně všechny tři fáze klinického testování.“

https://manipulatori.cz/mytus-vakciny-proti-covid-19-jsou-experimentalni/

Tvrzení, bod 8:

„Celá epidemie je prezentována jednostranně, není připouštěna svobodná diskuse, objevuje se cenzura, experti s oponentními názory jsou umlčováni, dehonestováni a označováni za dezinformátory, odmítače či popírače, čímž se slovník oficiální propagandy nápadně přiblížil slovníku totalitní strany z období před rokem 1989.“

Fakta:

Jedná se o tvrzení, které není ničím podložené. Naopak se stoupenci všelijakých ničím nepodložených tvrzení objevují jako populární postavy v médiích spíše příliš často. Příkladem je třeba doktorka Soňa Peková, která předkládá své teorie o umělém původu nového koronaviru a „novém viru“, který udeřil v další vlně na podzim a nic z toho není schopna nijak doložit.

Tvrzení, bod 9:

„Lidé jsou již rok a půl strašeni neuvěřitelnou mediální masáží, na níž se bohužel podílejí i lékaři a porušují tím jednu z hlavních zásad medicíny – především neškodit. Primum non nocere.“

Fakta:

Někteří lékaři se bohužel podílejí od samotného počátku pandemie na bagatelizaci rizik a zesměšňování i těch opatření, která měla smysl. Zesměšňovali nošení roušek a respirátorů, karantény, testování i očkování.

Tvrzení, bod 10:

„Vláda není schopna odpovědět na základní otázku – kdy opatření skončí. Je zřejmé, že ani nulový počet pozitivních testů nepovede k ukončení restrikcí, protože „co kdyby“. Tento postup je natolik arogantní a hloupý, že vzbuzuje podezření, že jde o záměrný plán na okleštění lidských práv a svobod.“

Fakta:

Současná vláda ČR prokázala během pandemie svou neschopnost mnohokrát, někdy ovšem i slabost v případech, kdy nebyla populisticky schopná a ochotná čelit tlaku veřejnosti, jejíž část byla zpracována dezinformacemi a zlehčováním problémů. Tvrdit, že jde možná o „záměrný plán na okleštění lidských práv a svobod“ je čirá konspirační teorie, ke které by se odborníci a lékaři nikdy neměli snížit.


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.