V sobotu ráno zveřejnil Václav Klaus mladší status na FB, ve kterém popsal své výhrady k dnešnímu pohledu globální oteplování. Je třeba říci, že níže zmíněné body nejsou jeho, ale z knihy klimatického skeptika jménem Ian Plimer. Plimer je profesor geologie na Univerzitě v Melbourne a na specializovaném serveru – Skeptical Science, má vlastní stránku, která uvádí na pravou míru jím šířené mýtů o klimatu. Václav Klaus mladší si přečetl jeho novou knihu “Heaven and Earth” a vypsal 8 významných bodů, které na něj zapůsobily.

Klaus svůj status začíná zmínkou o tom, že na horách na začátku května sněží. Připomíná to amatérské pokusy některých odpůrců argumentovat, že globální oteplování je výmysl, protože někde sněží a nebo je také někde zima. Takové výroky se množily v době rekordně nízkých teplot v oblasti středozápadu USA, ale skeptikům uniklo, že chladné počasí bylo důsledkem globálního oteplování a nikoli jeho popřením.

Nepochopitelná je věta ‘Pokud je klimatická změna vinou člověka tak jistá, musí se okamžitě zastavit financování výzkumu těchto “změn”, zavřít všechny tyto instituty a ušetřené miliardy dolarů věnovat na výživu populace.’  Ehm, cože? Máme jistotu, že životy lidí na planetě ohrožuje globální oteplování a tak tento jev úplně přestaneme zkoumat a ušetřené peníze použijeme na něco jiného..? Ptáte se jaká je odpověď Klause mladšího na hrozbu, která ohrožuje lidstvo na planetě? Tou odpovědí je ignorování této hrozby, snad se to všechno vyřeší samo od sebe…

1) “Nejméně 95% skleníkového efektu v atmosféře zajišťuje vodní pára.”
– První bod je vcelku správně až na to, že vytváří úplně zavádějící kontext, že za globální oteplování může vodní pára. Jde o zaměňování důsledku za příčinu, jak popisuje tento článek a nebo video v angličtině. Množství vodní páry v atmosféře je závislé na teplotě vzduchu, pokud teplota stoupne, tak stoupne i množství vodní páry ve vzduchu. Je to však právě oxid uhličitý, který teplotu na Zemi zvyšuje. Až v případě výraznějšího nárůstu teploty vlivem CO2 vodní pára akceleruje oteplování a má vliv na případnou nevratnost globálního oteplování.

2) “Řada těchto lidí (Austrálie) tvrdí, že v důsledku uhlíkových emisí vzroste mořská hladina o desítky metrů. Často ale právě oni žijí přímo na pobřeží v luxusních domech koupených za peníze získané od bank, vlád a obchodníků s emisemi díky jejich ekokampaním.”
– Pěkná konspirační teorie, bohužel k ní nemáme žádné podklady. Údajně jsou vědci zkoumající klima tak bohatí, že si kupují luxusní domy na plážích.

3) “Fotovoltaika byla vynalezena v roce 1839 a lidstvo tak mělo 170 let, aby získávalo obrovské množství elektřiny. Nestalo se, neb solární energie je beznadějně neefektivní.”
– V roce 1839 byl objeven Fotoelektrický jev a první fotovoltaický článek byl sestrojen v roce 1883. První fotovoltaický nebo solární článek s účinností přes 4 procenta energie dopadajícího světla byl otestován v roce 1954. Protože se část energie ihned přemění na teplo je maximální účinnost solárního panelu 50%. Současné průmyslově vyráběné fotovoltaické panely mají účinnost asi 15 – 25% a experimentální i přes 40%.

4) “Lidé myslí stádně, šílenství propadají ve stádech a k rozumu přicházejí jen pozvolna, jeden po druhém.”
– Prázdné sdělení nebo generická věta, kterou se dá relativizovat téměř vše. Holokaust, zločiny komunismu a nebo globální oteplování.

5) “Dávno před industrializací byly doby, kdy bylo mnohem tepleji než dnes. Nelze je tedy zdůvodnit lidskou činností a tato období nebyla ani katastrofická, ani nevratná. Proto klimatické souručenství ze své mantry vytěsňuje historii, archeologii a geologii.”
– Zde je opět zcela změněn kontext nějakého informace, aby posloužila skeptikům. Popravdě je třeba říci, že asi před padesáti miliony let bylo na zemi mnohem tepleji než dnes a teplota pak postupně klesala. Mimořádně důležitý je však fakt, že tyto změny jsou velmi pozvolné a projevuji se v měřítku milionů let. Vysvětlit jimi dramatické oteplování oceánů za posledních 200 let je slepá ulička stejně tak argumentovat, že teplota se samovolně zase sníží. Teplota se pravděpodobně sníží, ale nastane to třeba za 20 milionů let a nikoli do konce století.

6) “Vědecký konsenzus je z povahy věci nesmysl. Věda je založena na empirických datech. Příroda neposlouchá akademie věd, státní byrokracii, politiky ani aktivisty. … Jakmile určitá skupina vědcům vyhlásí konsenzus, takřka vždy v tom hraje roli jejich zájem o vlastní výhody a privilegia. Žádný vědecký objev nevznikl konsenzem. Vždy je učinili badatelé, kteří šli s kůží na trh a postavili se soudobému stavu poznání.”
– Tady by mne zajímalo, zda je to výmysl pana Plimera a nebo Klause mladšího. Znovu je tu zaměněn důsledek za příčinu. Ve skutečnosti vědecký konsenzus existuje, protože jej podporují vědci, kteří zkoumají změny klimatu. Takže pozorováním přírody a zjišťováním jak funguje se vytvořila empirická data, která potom vědci zpracovali a vznikl většinový názor na to, co globální oteplování způsobuje.
Vědecký konsenzus v tomto případě znamená, že 97 procent všech vědeckých prací podporuje myšlenku, že oteplování planety způsobuje oxid uhličitý a je to přímý důsledek lidské činnosti.

7) Spousty lidí na severní polokouli jezdí na dovolenou do teplejších podnebí a v USA se lidé za teplem běžně stěhují v důchodu. To jsou skuteční “klimatičtí uprchlíci”.
– Ti lidé nejezdí na dovolenou a nebo nemění své sídlo, protože by byli v ohrožení života, takže neprchají a tedy nejde o uprchlíky. Možná by se jim mohlo říkat ‘klimatičtí turisté’.
Na druhou stranu celá řada oblastí na zemi nemusí být v budoucnu obyvatelná právě kvůli změnám klimatu a už dnes vidíme, že část lidí migruje z oblastí s nepříznivými podmínkami k životu.

8) “Kdybychom chtěli klima Země změnit, museli bychom zabránit bakteriím, aby dělaly to, co dělají, změnit oběžnou dráhu Země, dostat pod kontrolu variabilitu sluneční aktivity a mít schopnost ovládat výbuchy supernov.”
– A nebo místo mudrlantství a slepých uliček můžeme přijmout fakt, že zásadní vliv na oteplování planety mají emise oxidu uhličitého a že je to přímý důsledek lidské činnosti. Sluneční aktivita a velmi výjimečné výbuchy supernov mají na globální oteplování zanedbatelný vliv v porovnání s lidskou činností.

Chtěl jsem také zmínit článek v RESPEKTu od Silvie Lauder, které pojednává o japonských záznamech o obdobích ve kterém každoročně kvetou japonské třešně sakura. V Japonsku tato období sledují už stovky let a v posledních několika dekádách se jasně ukazuje trend, že sakury kvetou dřív a dřív. Bohužel je článek v placené sekci, tak si zájemci mohou přečíst aspoň tento anglicky psaný text na serveru The Economist, který se zabývá stejným tématem.


wpseo_editor