Řetězový email údajně pochází od jednoho z velikánů dezinformační a antivax scény Roberta F. Kennedyho Jr. (synovce někdejšího amerického prezidenta). Kromě toho text publikoval i dezinformační web CZ24 News. Robert F. Kennedy Jr. patří mezi tzv. Disinformation Dozen – v nedávné analýze 812 000 dezinformací na sociálních sítích pocházelo 65% těchto zpráv od lidí z této skupiny. V tomto řetězovém emailu jsou předkládány některé domněnky a dezinformace ohledně závažnosti pandemie a jejího původu, doporučovány neúčinné způsoby léčby, poukazováno na spiknutí v rámci vytvoření viru a poukázáno na nebezpečnost očkování (včetně nepravdivých informací o obsahu vakcín).Text rozebírají Čeští Elfové.

Jednotlivá faktická tvrzení jsou blíže uvedena níže:

 1. JE TO PANDEMIE?
  • Tvrzení

„Ne. Světová zdravotnická organizace změnila termín, týkající se pandemie, ještě předtím, než se rozjela virová nákaza, aby tak ukončili pandemii.“

 • Fakta

Zdroje uvádějí, že WHO označila situaci kolem COVID-19 za pandemii 12.3. 2020. Pro podrobnější rozlišení jednotlivých odpovědí WHO je přichystána interaktivní timeline.

 1. JE TO INFEKČNÍ?
  • Tvrzení

„Ano, jako každá chřipka.“

 • Fakta

Nepravdivé a relativizující tvrzení srovnávající COVID-19 s chřipkou. Oproti chřipce (může se lišit pro jednotlivé kmeny) je COVID-19 více nakažlivý a současně je u nakažených cca 2,5x vyšší riziko potřeby hospitalizace na jednotce intenzivní péče a vice než 3-5x vyšší riziko úmrtí. (WHO, John Hopkins Medicine, WebMD)

 1. DÁ SE TOMU ZABRÁNIT?
  • Tvrzení

„Ano, dodržujte co nejvíce hygienu a posilujte svůj imunitní systém. A také máte k dispozici: ozónovou terapii, oxid chloričitý s preventivním protokolem.“

 • Fakta

Žádná ze zmiňovaných terapií nemá prokázán účinek proti COVID19 (treatment guidelines).

 1. JE POČET INFIKOVANÝCH A ZEMŘELÝCH NA VIRUS PŘESNÝ?
  • Tvrzení

„Ne. V USA bylo zjištěno, že jakékoli údaje tvoří ve skutečnosti jen 10% z celkového počtu, protože příčinou úmrtí byly jiné nemoci, a navíc testy nejsou spolehlivé, udávají falešně pozitivní výsledky.“

 • Fakta

Naopak, počet zachycených infikovaných a zemřelých je nižší, než odpovídá realitě. V USA bylo fakticky zjištěno, že mezi 26. lednem 2020 a 27. únorem 2021 došlo k 545 000 až 660 000 více úmrtím, než bylo očekáváno. Přibližně 75-88% těchto nadúmrtí byly přímo spojovány s COVID. (CDC)

 

 1. JSOU LIDÉ BEZ PŘÍZNAKŮ SKUTEČNĚ POZITIVNÍ?
  • Tvrzení

„Člověk má v těle mnoho mikroorganismů a virů, ale to neznamená, že jste nemocný nebo infikovaný člověk, nebo že máte virus; nicméně viry, které jsou údajně „tak agresivní“, vykazují u pacientů určité příznaky, protože tělo spouští poplach kvůli přítomnosti vetřelce (horečka, bolest hlavy, zvracení, atd.), a podle Kochovy teorie odpověď zní NE.“

 • Fakta

I bez symptomů může člověk do jisté míry přenášet onemocnění.

 1. BYL VIRUS VYTVOŘEN? ZA JAKÝM ÚČELEM?
  • Tvrzení

„Ano, v laboratoři. Aby existovala záminka pro omezování svobod, změnu současného ekonomického systému, pro větší útisk/zotročování, děsivou a slepou poslušnost.“

 • Fakta

Dosavadní šetření WHO zatím nedošlo k závěru o původu a šíření viru SARS-COV-2, nicméně shledalo jeho laboratorní původ jako extrémně nepravděpodobný. Domněnka, že by nějaké seskupení bylo schopno vytvořit a hlavně koordinovat toto onemocnění velmi nadhodnocuje organizační schopnosti jednotlivých států a skupin.

 1. MĚL BYCH SE NECHAT OČKOVAT?
  • Tvrzení

„Ne. Jestliže se uzdravíte, tak vakcíny, které obsahují chemikálie, těžké kovy a řadu „vad“, ovlivní ve střednědobém až dlouhodobém horizontu vaše zdraví, a to jak fyzicky, tak psychicky. Je to vaše tělo a vy sami máte právo o něm rozhodovat, a také o svém fyzickém a duševním zdraví. Důvěřovali byste vakcíně, když byste věděli, že virus byl vytvořen k vyhlazení lidstva?“

 • Fakta

Kromě faktu, že schválené vakcíny proti COVID-19 neobsahují těžké kovy (zde na příkladu AstraZeneca), je jejich bezpečnost nadále sledována a vyhodnocována. V této chvíli nejsou známy žádné nežádoucí střednědobé, ani dlouhodobé dopady a ani data z testů na zvířatech nenaznačují, že by nějaké hrozily. Přesto je pravda, že rozhodnutí nechat se očkovat je osobní volba.


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.