Pavel Kamas nám již potřetí doručil „edukativní video“, které rozkrývá skrytou agendu za pandemií covidu-19. Zabývá se v něm skutečnou příčinou úmrtí lidí, kteří měli domněle zemřít na covid-19, protože jak jsme se dozvěděli minule, „žádný virus neexistuje a o virus tu nejde“.

I ve třetím díle se pak dočkáme mnoha manipulativních citací vytržených z kontextu a zcela překroucených narativů. Pokud chcete detailní rozbor celého videa, podívejte se na záznam. Kvůli množství nepřesností a manipulací není možné je všechny obsáhnout do článku. Zde probereme stěžejní detaily.

Než se vrhneme na jednotlivá tvrzení, která nám P. Kamas předkládá, podíváme se na celkový narativ, který staví napříč svým videem.  Dle pana Kamase mohou za úmrtí během pandemie… plicní ventilace.

Plicní ventilace (ve spojení s předávkováním koktejlem léků) dle něj vedly k úmrtím. Dělo se tak podle něho s účelem prodloužení pobytu pacientů v nemocnicích a to kvůli vyššímu zisku nemocnic. Přijde vám to jako mimořádné obvinění? Jistě za ním stojí mimořádné důkazy. Tak se na ně nyní můžeme podívat.

Rád bych ještě podotkl, že mne zaskočila forma zdrojování pana Kamase. Namísto přímých odkazů najdete pouze prokliky na hlavní stranu média a k tomu názvy jednotlivých článků nebo videí. Po zkontrolování každého jednoho odkazu jsem zjistil, proč tomu tak je. Pan Kamas vytrhává citace z kontextu, popřípadě je různě upravuje tak, aby zapadly do jeho vlastního narativu. Je pak zcela logické, že složitější ověřování některé čtenáře (né však mě!) odradí od kontroly, jelikož jim přijde dostačující, že uvádí nějaký zdroj. Bravo! Pan Kamas razí nové dno alternativní žurnalistiky.

Plicní ventilace

Již úvodní část o plicních ventilacích má své trhliny. Pavel Kamas se zde dopouští hned několika manipulací.

  1. Citované zdroje mluví o problematice předčasné intubace, nikoliv o ventilátorech samotných.
  2. Pan Kamas předkládá divákům intubaci jako jedinou formu plicní ventilace, což není pravda. Plicní ventilace se rovněž aplikuje neinvazivně – například formou masky.
  3. V jeho vlastním zdroji je uvedeno, že intubace se aplikuje pouze v nejhorším stádiu onemocnění, kdy již pacient nemohl sám dýchat. Od toho koneckonců je. Pan Kamas toto ale ve svém videu neuvádí.
  4. V tomto článku, z něhož pan Kamas cituje zavádějící útržek bez kontextu, je pak následně jeho narativ vyvrácen.

Dále se Kamas dopouští hned několika zavádějících tvrzení a hyperbol, na které jsme u něj již zvyklí. Například v čase 2:30 tvrdí, že intubace byly prováděny zcela běžně v případě hospitalizaci místo aplikace jako poslední možnosti. Dokonce k tomu používá české statistiky, které ale naroubuje do amerického zdravotního systému, což snadno přehlédne i pozorný divák.

V čase 3:20 zapomněl dodat zdroj svého tvrzení o plicních ventilacích v UK, které je jinak naprosto mylné.  V čase 3:30 zase nastavuje mylnou otázku a domněnku, že měly být plicní ventilace garantem uzdravení. Kde na takovou věc přišel, není známo. Následuje další část, která navazuje na již překroucený narativ plicních ventilací jako intubací. Plicní ventilace se automaticky NEROVNÁ intubaci s navozením umělého spánku.

Německý článek

Na celý segment videa pak jsou jako zdroje použity dva články a neoponované výroky dvou lidí (1, 2).

Porovnává českou situaci s USA a s Německem. V obou článcích je ale uvedeno, že se jedná o lokální postupy. Pro postupy v ČR nedodává nic.

V obou zdrojích je uvedena důležitost plicních ventilací, ale problematika tkví v předčasném použití, jelikož se nesnadno odhaduje ta správná chvíle pro její nasazení. Kamas to ale předkládá jako kritiku každé intubace za jakýchkoliv okolností.

Ignoruje skutečnost, že ve stádiu, kdy už je nutné pacienta intubovat, je riziko úmrtí extrémně vysoké.

Šéf německých pneumologů

Jednou z třešniček na dortu je Kamasova argumentace autoritou šéfa německých pneumologů, Thomase Voshaara.

Pokud pomineme, že to samo o sobě je argumentační klam (pro jeho videa velmi typický), tak není od věci dodat, že se ani nejedná o “šéfa německých pneumologů, ale o předsedu sdružení pneumologických klinik. Tzv. „šéfem“ německým pneumologů je pan Tobias Welte, který stojí napříkald za touto studií, která například plicní ventilace obhajuje.

Studie

Ve videu argmentuje Kamas případovou studií. Ta zkoumá případ jednoho pacienta a sleduje průběh jeho nemoci od počátku hospitalizace až po jeho úmrtí. Ve studii není nikde uvedeno, že by onoho pacienta zabila léčba.

To Pavlu Kamasovi ovšem nebrání, aby to tak podával. Tato misinterpretace vychází z jiného videa, které stojí na názoru neodborníka. V celé studii není nikde uvedeno, že by léčba zavinila zhoršení zdravotního stavu a naopak časová tabulka (viz Figure 1) to přímo vyvrací.

Závěr

V minulém díle P. Kamas naznačil, že tu žádný virus není. Narazil ovšem na problém, že virus má za sebou bohužel mnoho obětí. Ty bylo potřeba nějakým způsobem vysvětlit. Na příkladu tohoto videa můžeme vidět, jak snadno se dají jednotlivá tvrzení překroutit a vytrhnout z kontextu tak, že konečný narativ se může na první pohled zdát naprosto opačný.

Pavlu Kamasovi se povedl vzbudit dojem, že má svá tvrzení podložena věrohodnými zdroji i vědeckými pracemi. Při bližším pohledu ale zjišťujeme, že jeho tvrzení vychází z několika novinových článků a pár misinterpretovaných studií. Navíc se nebojí na základě překrouceného narativu obvinit české i světové lékaře z vraždy mnoha pacientů.

Navštivte webové stránky projektu Iliuminátor. Najdete ho také na FacebookuYouTubeTwitchi a Patreonu.


author

Podpořte Iluminátora na Patreonu: https://www.patreon.com/iluminatorCZ Za projektem stojí Antonín Šlajch. Na streamech přednáší o kritickém myšlení a odhaluje hoaxy a dezinformace.