Do e-mailových schránek je rozesílán PDF dokument: „Nacistické kořeny Bruselské EU“. Jedná se o starší knihu, která má 283 stran. Kniha je o tom, jak původní nacisté a jejich následovníci ovládají Evropu skrze orgány EU. EU je vylhaná a falešná, má nás jenom mást. Už 1. světová válka byla pokusem o světovládu. 2. světovou válku nezpůsobil Adolf Hitler, ale šlo o spiknutí petrochemického a farmaceutického koncernu, jehož cílem bylo vždy ovládnutí globálního trhu.

O KNIZE:

Knihu tvoří v podstatě jen soubor dnes už notoricky známých konspiračních teorií o propojení EU s tajnými organizacemi, bývalými nacisty, průmyslovými korporacemi zde nazývanými Kartel atd. Nechybí pochopitelně Rockefeller. Kromě petrochemického kniha zvláště akcentuje farmaceutický průmysl, který „odhaluje“ jako jednoho ze strůjců zla a tajných piklů. Cílem je pochopitelně nastolení „nového světového řádu“ pod vládou bývalých nacistů. Naprosto nic nového, ostatně kniha v originále vyšla už v roce 2010. Vydání bylo financováno zdravotnickou nadací Matthiase Ratha.

Po faktické stránce kniha pochopitelně nepředkládá žádné důkazy pro svá tvrzení. Všechno, co prezentuje jako šokující odhalení např. kolaborace koncernu IG Farben s nacistickým režimem, anebo temnou minulost některých spolupracovníků Konráda Adenauera, je už dávno známo a nesčetněkrát probráno. Na několika místech se i tak dopouští manipulace s fakty. Například Walter Hallstein rozhodně nebyl prominentní zarytý nacista, jakým je vykreslován, dokonce ani nebyl členem NSDAP. Podobně účelově překrucuje organizační systém EU, aby vzbudila dojem, že jde o v zásadě nelegitimní a nedemokraticky řízený spolek boháčů a přisluhovačů „Kartelu“.

Obecně textu je v knize relativně málo, důraz je kladen na vizuální stránku, fotografie, grafy, barevné tabulky a schémata, která mají výsledku dodat zdání co nejserióznější publikace. Podotýkám, že jsem neprováděl hloubkovou analýzu textu – kdyby ano, je velmi pravděpodobné, že bych toho našel ještě více – spíše mě zajímaly osoby autorů, kteří by si rozhodně zasloužili být veřejně známější.

O AUTORECH:

Jako autoři jsou uvedení čtyři lidé:

Paul Anthony Taylor: Dnes výkonný ředitel Zdravotní nadace „doktora“ Matthiase Ratha. Vzděláním právník.

Dr. Aleksandra Niedzwiecki: Polská bioložka a lékařka, v současné době ředitelka kalifornské pobočky Rathovy nadace. Publikovala mimo jiné v polském tisku větší počet článků, kde propagovala vitamínové doplňky Matthiase Ratha jako zaručený lék proti rakovině.

August Kowalzyk: Polský herec a režisér, jeden z hrstky vězňů, kterému se podařilo uprchnout z koncentračního tábora v Osvětimi. Zemřel na rakovinu v roce 2012, přičemž v době prvního vydání knihy se už nacházel ve vážném zdravotním stavu. Kowalzyk vedl roky soudní spor s nástupnickou firmou IG Farben o odškodné za utrpení v koncentračním táboře, Rathova nadace platila část soudní výloh a Kowalzyk na oplátku vystupoval na Rathových akcích a podporoval jeho podnikání.

Matthias Rath: Německý podnikatel v oblasti potravinových doplňků a alternativní medicíny.

O MATTHIASI RATHOVI A JEHO NADACI:

Matthias Rath je „velkopodnikatel se zdravím“, konkrétně s výživovými doplňky a vitamíny. Jeho „zdravotnická nadace“ je pod záminkou vědeckého výzkumu propagovala jako univerzální všelék na cokoliv od rakoviny po AIDS. Studie, kterými účinnost svých produktů prokazoval, byly většinou placeny opět jím a z vědeckého hlediska extrémně pochybné.

Neblaze proslulou se stala zejména Rathova činnost v Jihoafrické Republice: Zde v devadesátých letech rozjel kampaň, kterou prohlašoval lék AZT proti AIDS za jed a výsledek spiknutí bělošských farmaceutických kartelů proti černochům, a jako zázračný prostředek vyléčení nabízel své vitamínové produkty. Thabo Mbeki, tehdejší prezident JAR tyto snahy podporoval. Ve výsledku podle odhadů zavinila Rathova činnost v JAR během deseti let okolo 300 tis. úmrtí.

Stejně tak proslulou se stala Rathova oblíbená taktika zastrašování oponentů a kritiků soudními spory o obrovské odškodné. Nejznámějším se stal případ žaloby na britský Guardian a jeho redaktora a spisovatele Bena Goldcarea, jehož chtěl Rath donutit ke stažení článků o vědecky nesmyslných a morálně odporných experimentech na lidech, které prováděl v Kapském městě. Spor trval patnáct měsíců, po nichž Rath žalobu stáhl a raději zaplatil veškeré právní výlohy ve výši 250 tis. liber. Ben Goldcare pak jeho činnosti věnoval celou kapitolu své knihy „Bad Science“ (česky jako „Prolhaná věda“, CPress 2013), kterou nazval: Pan doktor vás teď zažaluje.

Matthias Rath se opakovaně dostal do konfliktu se zákonem i v Německu: Několikrát byl obviněn v případech klamavé reklamy a zanedbání zdravotní péče, mimo jiné dítěte, kterému rodiče „léčili“ rakovinu jeho vitamínovými přípravky. Po vleklých sporech mu bylo znemožněno, označovat své produkty jako léky. Právě jednotná legislativa Evropské Unie, která nastavuje poměrně striktní pravidla toho, co smí být označováno za léčivý přípravek, představuje závažnou překážku Rathovu byznysu a vedla k rozjezdu anti-EU kampaně, kterou dodnes vede.

V roce 2007 uspořádala Rathova nadace údajnou lékařskou konferenci o rakovině v pražském Obecním domě. Namísto ní se konala propagandistická akce, na kterou byly vytištěny letáky označující EU za následovníka Třetí říše. Pražský magistrát byl akcí zaskočena a znepokojen, neboť byl přesvědčen, že skutečně jde o ryze lékařskou konferenci. Kromě samotného Ratha zde přitom řečnil nejen August Kowalczyk, ale také Aleksandra Niedzwiecki, tedy tři ze čtyř autorů knihy.

ZÁVĚR:

Celá kniha je nejen sbírka výmyslů, ale především propagandistický výtvor Matthiase Ratha, který se systematicky snaží podrývat legislativní opatření EU, omezující jeho obchody.

ODKAZY A CITACE:

https://www.kas.de/de/statische-inhalte-detail/-/content/110.-geburtstag-von-walter-hallstein (německy)

https://www.dr-rath-foundation.org/paultaylor/

https://www.dr-rath-foundation.org/2017/04/dr-niedzwiecki-biography/

https://en.wikipedia.org/wiki/August_Kowalczyk

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Matthias_Rath

https://rationalwiki.org/wiki/Matthias_Rath

http://skepdic.com/rath.html

https://www.quackometer.net/blog/2008/09/matthias-rath-charlatan.html

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/eu-ovladaji-nasledovnici-ig-farben-znelo-v-obecnim-dome_24204.html?showTab=nejctenejsi-3

https://www.databazeknih.cz/knihy/prolhana-veda-173320 Str. 162 – 176.


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.