Prostřednictvím emailů se šíří údajný dopis lékaře z olomoucké JIP obsahující argumenty proti vakcínám. Tento text, jehož původ se nepodařilo verifikovat, kopíruje mnohé antivaxerské mantry a známé postupy z diskuzí, např. vzbuzení důvěry prostřednictvím neověřitelné autority určité odborné skupiny. Jako zdravotník (event. otec, matka apod.) pracuji na jednotce JIP a mohu potvrdit, že čísla jsou zfalšovaná, skutečný stav je jiný, statistiky jsou zmanipulované.

Jednotlivá tvrzení jsou podávána sofistikovaněji, tváří se vědecky a mají schopnost vyvolat obavy z očkování u méně obeznámených lidí, je náročnější tvrzení ověřit. Souhrn hlavních dezinformačních směrů, šířících se veřejným prostorem:

(https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine_misinformation).

Drtivá většina tvrzení v tomto dopisu jsou vyvratitelná, případně se jedná o neúplné manipulace, přesto je autor vydává za vědecká fakta.

Tvrzení a fakta:

Níže jsou vypsány jednotlivé výroky z tohoto dopisu a reakce na ně:

Na úvod dopisu je uvedeno, že autor jedná z pozice lékaře a aktivně se vymezuje vůči profesoru Flégrovi, který mu přijde jako extrémní alarmista.

RNDr. Flegr používá dlouhodobě k prosazení svých názorů nadsázku a dle vlastních vyjádření „ přehání“. Na jednu stranu vyburcoval veřejnost vyvoláním obav, na druhou stranu neuskutečněné prognózy napomohly k nedůvěře v odbornou veřejnost. Bez ohledu na osobní útok a názorové preference však toto vymezení patrně netvoří nejdůležitější část celého dopisu.

Dále autor předkládá tvrzení, že i v nejvíce proočkovaných společnostech na světě (Izrael) jsou další vlny infekce a nemocnice včetně JIP plní dvakrát očkovaní lidé.

Není pravda, že Izrael patří k nejproočkovanější zemi. Začal nejdříve, ale v polovině května dosáhl pouhých 56 % a dále zájem opadl, v odkazu je rozpor, dle oficiálních dat dosahuje proočkovanost v Izraeli nyní cca 69 %, z toho cca 6 % jednou dávkou. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/izrael-uz-neni-ockovaci-premiant-dochazi-mi-trpelivost-vzkazal-premier-174485; https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Po vlně, která proběhla na začátku podzimu, se očkování dále nedaří prosadit, nyní se očkuje 5-6 krát méně než u nás. Vlna byla vyvolána jednak deltou, jednak nedostatečnou proočkovaností a tím, že se teprve zahajovalo třetí dávkou. Přesto zemřelo díky dřívějšímu očkování 8 tisíc obyvatel proti našim 34 tisícům.

Po tomto úvodu autor předkládá 12 bodů vydávaných za „prokázaná vědecká fakta“, přičemž se z valné většiny jedná buď o misinterpretace nebo přímo vyvrácené manipulace:

Vakcinace nechrání proti infekci koronavirem. Vakcinovaný může virus roznášet. Vakcinovaný může roznášet nové mutace a u vakcinovaných může navíc docházet k jejich selekci.

Vakcinace možná do jisté míry chrání před těžkým průběhem COVID, ale tento efekt klesá v řádu měsíců a nikdo neví, co bude dál… Příklad poklesu účinnosti antibiotik.

Body 1-4 jsou dostatečně známé manipulace, často se objevující v diskuzích pod články s touto tématikou. Nikdy nebylo tvrzeno, že vakcíny budou chránit ze 100 % před nakažením. Nejvyšší čísla ověřená v praxi udával nejprve Izrael, postupně byla upřesňována. Studie zveřejněná v srpnu 2021 zjistila, že dvě dávky vakcíny BNT162b2 (Pfizer) měly 93,7% účinnost proti symptomatickému onemocnění způsobenému alfa (B.1.1.7) variantou a 88,0% účinnost proti symptomatickému onemocnění způsobenému delta variantou. https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2108891

Je potvrzeno, že i očkovaný může přenášet viry, ale kratší dobu a předává menší virovou nálož. Mutace vznikají neustále, především u neočkovaných, kdy je v organismu mnohonásobně více virů. Schopnost šířit se má ale naprosté minimum. https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/mutace-koronaviru

Ochrana před těžkým průběhem je jednoznačně doložena statistikami. Antibiotika působí na bakterie, odolnost některých kmenů je především způsobena nedobráním předepsaných dávek, takže určitý podíl nejodolnějších bakterií přežívá a množí se.

COVID je způsoben viry, na které antibiotika nepůsobí. Nejlepší ochranou je tvorba protilátek, především očkováním. Nepříjemné je, že viry nemají genetickou informaci zapsanou v molekule DNA jako bakterie, ale v molekule ribonukleové kyseliny (RNA)“. Účinné opravné mechanismy pro RNA neexistují, a proto se všechny mutace u těchto virů fixují. Tyto mutace pak mohou na organismus působit jiným způsobem, než původní forma viru. Vakcíny mRNA zatím před mutacemi chrání. Proti variantě omikron však imunita poměrně rychle klesá.

Nikdo neví, co udělají další kolečka vakcinace s imunitním systémem, zda se nebude rozvíjet antibody-dependent enhancement (ADE).

V září a říjnu 2020 byly zveřejněny úvahy, že očkování proti CoV-2 může způsobit tzv. ADE, antibody dependent enhancement, kdy protilátky nejsou schopny neutralizovat infekčnost spalniček. Někdy se uvádí, že působí proti viru, ale místo toho zvyšují schopnost viru do buňky proniknout. Tento jev byl pozorován po očkování na horečku dengue, nebo  pozorován i u pokusných myší očkovaných myší  na MERS event. SARS. https://www.nature.com/articles/s41564-020-00789-5. Následně se objevily zprávy na FB šířící nebezpečí opačného působení vakcín k viru, kdy mu pomohou naopak do buňky pronikat. Dosud nebylo prokázáno, že by se ADE vyskytovala u jedinců, kteří dostali vakcíny proti COVID-19. Jeden z autorů těchto dezinformačních příspěvků dříve prohlašoval, že je toxikolog, přestože pro tento titul postrádal potřebné vzdělání a pověření.https://sciencebasedmedicine.org/the-vaccine-guide-cherry-picked-studies/

Souhrn problematiky lze nalézt zde. O možnosti vzniku ADE se ví a je pečlivě monitorováno. https://healthfeedback.org/claimreview/no-evidence-that-covid-19-vaccines-cause-more-severe-disease-antibody-dependent-enhancement-has-not-been-observed-in-clinical-trials/

Vakcíny nejsou v žádném případě tak bezpečné, jak se tvrdilo na počátku. 

Vakcíny jsou trvale pod kontrolou. První srovnání přinesli vědci v Izraeli. Podle dat z masivní celonárodní očkovací kampaně nebylo podání vakcíny BNT162b2 spojeno se zvýšeným rizikem z hlediska většiny zkoumaných nežádoucích příhod. Samotná infekce SARS-CoV-2 s sebou ovšem nesla významně zvýšené riziko myokarditidy (RR 18,28; 95% CI 3,95−25,12; RD 11,0/100 000) a dalších závažných nežádoucích příhod, včetně perikarditidy, arytmie, hluboké žilní trombózy, plicní embolie, infarktu myokardu, nitrolebního krvácení a trombocytopenie. https://www.prolekare.cz/novinky/bezpecnostni-profil-mrna-vakciny-proti-covid-19-aktualni-data-z-izraele-128196 . Obdobně dopadají i studie v USA, které monitorují nyní stav po podání třetí dávky. https://vaers.hhs.gov/faq.html . https://www.baktermedical.cz/medical/komise-cdc-hodnoti-bezpecnostni-udaje-o-posilovaci-davce-vakciny-mrna/ .

Vůbec nevíme, co udělají další kolečka vakcinace s imunitním systémem, někteří odborníci začínají mluvit o tom, že již nyní pozorují u očkovaných výrazný pokles imunity, a to zdaleka nejen proti COVIDu. 

Tvorba protilátek ji posiluje. Očkování obecně imunitu nijak významně neoslabuje. Naopak vytvářením specifických očkování budeme více vnímavější vůči nákaze novým koronavirem či jinými infekcemi. https://www.ockovacicentrum.cz/cz/oslabi-ockovani-imunitu-a-zvetsi-pravdepodobnost-covid19  Pokles imunity obecně je možný tím, že lidé byli zavřeni doma. Tyto názory se objevili po článku https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rok-si-nicime-imunitu-mozna-i-proto-je-tolik-nemocnych-rika-ceska-vedkyne-148516 .

              Neznámé složení vakcín.

Všechny parametry, složení, výsledky testování a ověření lze nalézt na stránkách EMA. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_cs.pdf

Zdravé děti a mladí lidé mají prakticky nulové riziko těžkého průběhu nebo smrti při infekci COVIDem. Nižší než u chřipky.

Statistiky ukazují, že riziko vážného průběhu klesá s věkem. Bohužel se již objevují i úmrtí dětí, neočkované nakažené gravidní ženy rodí mrtvé děti. Do patnácti let u nás zemřelo zatím 6 dětí, do 24 let 8 mladistvých – viz. statistika MZČR. https://denikn.cz/minuta/758459/ U dětí je velké riziko vyvolaného onemocnění PIMS-TS. Závažné zánětlivé onemocnění kardiovaskulárního systému, který již postihl několik stovek dětí. Stejně tak se projevuje i tzv. long covid – dlouhodobé následky nemoci. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tri-nejaktualnejsi-internetove-myty-a-omyly-o-neskodnem-covidu-u-deti-176696

Jsem přesvědčen, že existují běžné léky, které jsou-li nasazeny v časné fázi nemoci (na počátku příznaků), snižují riziko těžkého průběhu, a to i u rizikových pacientů, o desítky procent, možná i více než v 95 procentech.

Autor asi myslí přípravky Ivermectin a Isoprinosine, často zmiňované antivaxery. Zatím neexistují studie, které by podpořili tvrzení o jejich účinnosti, natož s 95% účiností. Např. výrobce Ivermectinu, který provedl nejrozsáhlejší výzkum, svůj přípravek na základě výsledků nedoporučuje. Účinky Isoprinosine zpopularizoval prof. Beran. Odborná veřejnost je ale k jeho studii značně skeptická. https://www.zdravotnickydenik.cz/2021/01/isoprinosine-zrejme-neni-zazracny-lek-proti-covid-19-jeho-ceskou-studii-provazi-vazna-eticka-pochybeni/

Výrobci vakcín nenesou NAPROSTO ŽÁDNOU odpovědnost za jejich vedlejší účinky.

Farmaceutické společnosti jsou odpovědné za vedlejší účinky očkovacích látek, které EU v rámci své strategie pořizuje. Odpovědnost za přípravek nesou vždy společnosti, která je držiteli rozhodnutí o registraci a jsou odpovědní za bezpečnost svých výrobků a mají zvláštní povinnosti, jako je povinnost provádět úplný plán monitorování rizik, oznamovat jakékoli nepříznivé účinky přípravku. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation_cs .

Lidé v americké FDA a CDC mají obrovský konflikt zájmů. 

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (anglicky Centers for Disease Control and  Prevention, zkratka CDC) je předním národním institutem Spojených států amerických pro veřejné zdraví. CDC je federální agenturou Spojených států pod ministerstvem zdravotnictví a sociální péče.

US Food and Drug Administration (FDA) je agentura Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb Spojených států amerických a je odpovědná za bezpečnostní předpisy pro většinu typů potravin, potravinových doplňků, léků, vakcín, biologických léčivých přípravků, krevních produktů, lékařských zařízení, zařízení vyzařující záření, veterinárních produktů a kosmetiky.

Zřejmě měl autor na mysli, že povolení léčiv je za poplatek, z kterých je institut financován. Kritika agentury a jejich pochybení jsou především z dob minulých. Konflikt zmíněných zájmů v současnosti není definován ani doložen https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_the_Food_and_Drug_Administration

Závěr: Evidentní falzum, které by lékař obeznámený s fakty nepsal. Autor ale velice dobře zná dezinformace šířící se sociálními sítěmi.

Původní text

I kdyby(teoreticky) byl tento lékař fiktivní, je to brilantní shrnutí “oponentury” proti očkování !!

Velice zajímavé počteníčko a teď, babo raď !

Předmět: vyjádření olomouckého lékaře z jednotky intenzivní péče k vakcínám

vyjádření olomouckého lékaře z jednotky intenzivní péče k vakcínám

Dobrý den, pane profesore,

níže vám přeposílám zajímavé shrnutí názorů na Covid-19 a vakcinaci proti Covidu. Jsou to názory lékaře-anesteziologa, který pracuje na jednotce intenzivní péče a v Olomouci ve fakultce zakládal covidovou JIPku. S nakaženými je v dennodenním kontaktu. Je bývalým spolužákem mého bratra (soudce). Dopis je adresovaný jinému známému, bratr ho obdržel v kopii a přeposlal ho i mně. Myslím, že celou situaci trefně vystihuje. Budete-li mít chvilku, můžete si počíst. Je to čtení, které obhajuje sveřepé odmítání vakcín. Argumenty proti vakcínám vám asi nebudou neznámé.

S pozdravem

Vítek Šlahař

Ahoj Davide,

problematikou COVIDu se zabývám dlouhodobě prakticky denně, protože ty lidi léčím. Dělám i vědeckou práci a jsem tedy schopen zhodnotit vědecký článek, jeho kvalitu. Když napíšu, že bych se pod něco medicínského podepsal, není to proto, že to píše právnička, ale protože ta právnička správně uvádí vědecká fakta, která publikovali odborníci. Samozřejmě se i já, jako každý, mohu mýlit.

Četl jsem různé analýzy anglicky hovořících expertů, tím myslím odborníků na vakcinologii a imunologii. Pan Flégr je, pokud vím, evoluční biolog. Pro mě důvěryhodný není, jeho vystupování během pandemie je natolik zvláštní, mimo realitu a natolik nerespektující vědecké výsledky, že se v mých očích zcela zdiskreditoval. Ostatně se opakovaně velmi mýlil. Když vidím jeho vystupování, řekl bych, že jeho osobnost má zřetelné psychopatické rysy, přinejmenším naprosto postrádá nadhled. Pan Flégr je pro mě extrémní alarmista, který jako jedinou správnou cestu vidí vakcinaci experimentálními léčivy, lockdowny a další drakonická opatření. S tím jsem nejen já v zásadním rozporu. Ale i kdyby měl se svými mražáky plnými mrtvol pravdu a i kdyby lockdowny a další nesmyslná opatření typu “zavřeme děti doma” něco reálně přinášela (přinášejí jen rozvrat, ve Švédsku nic takového nebylo a mají polovinu mrtvých na COVID, ale o tom už se dnes cudně mlčí), uvědomme si, že právo přežít (právo na život) není nadřazeno právu svobodně žít.

Nelze nevidět, že nejvíce proočkovaná společnost na světě (Izrael) prožívá další vlny infekce a nemocnice včetně JIP plní především dvakrát očkovaní lidé. Pokud vakcína ve vysokém procentu chrání, tento jev bychom vidět nemohli. Obdobný trend je vidět i v jiných zemích. Čili oproti tomu, co nám tvrdili a tvrdí nekritičtí propagátoři vakcinace, kterým ty nadále z nějakého důvodu věříš, je prokázaným vědeckým faktem, (a to říkám já a další odborníci, nikoli právníčka) že:

 1. Vakcinace nechrání proti infekci koronavirem.
 2. Vakcinovaný může virus roznášet, pravděpodobně i více než nevakcinovaný, mimo jiné proto, že nemusí mít příznaky. Je tedy nebezpečnější než nevakcinovaní, protože u nich je riziko asymptomatického přenosu minimální. Proč jsme tedy vakcinované přestali testovat? Kde je elementární logika?
 3. Vakcinovaný může roznášet nové mutace a u vakcinovaných může navíc docházet k jejich selekci – převládnou u nich totiž kmeny, na které jejich značně omezená imunita není účinná. Pro ilustraci je to analogické jevu, který vidíme desítky let u antibiotik.
 4. Vakcinace možná do jisté míry chrání před těžkým průběhem COVID, ale tento efekt klesá v řádu měsíců a nikdo neví, co bude dál. Vývoj ale zjevně není vůbec příznivý.
 5. Nikdo neví, co udělají další kolečka vakcinace s imunitním systémem, zda se nebude rozvíjet antibody-dependent enhancement (ADE), jak to bylo opakovaně pozorováno u laboratorních zvířat při snaze vytvořit vakcíny proti podobným koronavirům (např. SARS-CoV-1, který je z 80% identický s aktuálním SARS-CoV-2). Jakkoli to nikomu nepřeji, tak pokud ADE ve větší míře nastane, budou na tom vakcinovaní zdravotně mnohem hůře než neočkovaní. A jestli ADE nastane nebo ne, nemůže naprosto nikdo v tuto chvíli vědět. Ale některé signály nejsou příznivé, jsou odborníci, kteří si myslí, že tento jev už nastává. Nakolik se ADE projeví a u kterých vakcín a v jaké míře ukáže jen čas. Nicméně u To je ostatně jeden z vážných důvodů, proč se dosud nepodařilo schválit vakcínu třeba proti rýmě nebo jiným koronavirům, když ty vakcíny procházely dosud běžným testováním, které trvá několik let. A teď si najednou někdo myslí, že u vakcín vyvinutých za zcela neslýchaně krátkou dobu pár měsíců a ještě na dosud nikdy neověřené mRNA platformě lze cokoli predikovat? Člověk ani nemusí být vědec, aby viděl, jak je to nesmyslné a nebezpečné.
 6. Vakcíny nejsou v žádném případě tak bezpečné, jak se tvrdilo na počátku. Skutečný rozsah vedlejších účinků je ale těžké zjistit, protože to žádný nezávislý orgán aktivně nesleduje. Otázkou je proč a já nenacházím logickou odpověď. Sleduje se to jen pasivně a z výzkumů v minulosti víme (Harvard – USA, V. Británie), že pasivní systémy zaznamenají pouhých 1-10 procent vedlejších účinků. Jinými slovy, když se problém nenahlásí, což se děje v 90-99 procentech, tak jako by neexistoval. Očkovanců se na problémy, jak jistě sám víš, nikdo aktivně neptá a nezaznamenává je. To je velmi smutná realita a při testování experimentálních léků (čímž tato vakcinace z definice je), věc dosud naprosto nevídaná.
 7. Vůbec nevíme, co udělají další kolečka vakcinace s imunitním systémem, někteří odborníci začínají mluvit o tom, že již nyní pozorují u očkovaných výrazný pokles imunity, a to zdaleka nejen proti COVIDu. Co bude za půl roku, rok, dva? Po dalším kole očkování? Nakolik se zvýší riziko ADE? Nikdo neví, protože to vědět nemůže, dokud ten čas neuběhne. Není náhodou, že se za normálních okolností VŠECHNY nové léky testují roky, a vedlejší účinky se sledují aktivně, nikoli pasivně, než jsou ty léky případně uvolněny k užití pro celou populaci. Drtivá většina slibných léků ovšem takovým testováním neprojde, protože se v některé fázi testování prokáže, že vážné vedlejší účinky mají nebo třeba nemají očekávaný efekt nebo obojí. Tu časovou délku testování prostě nelze ničím nahradit, ať si výrobci COVID vakcín a politici říkají, co chtějí. Je v jejich zájmu vakcinovat, na to, Davide, nezapomínej. Jde o biliony dolarů a obrovskou moc, která nyní zcela obchází demokratické principy včetně soudních rozhodnutí. Pokušení a motivace jsou tedy veliké.
 8. Neznámé složení vakcín – vakcíny zatím podléhají obchodnímu tajemství, přesné složení VŠECH komponent není známo. Obávám se, že přinejmenším u části vakcín se ještě budeme divit, co všechno obsahují a proč. V Japonsku stáhli 1,6 milionu dávek Moderny kvůli kontaminaci kovy… Kolegové v různých zemích se dívali, co vakcíny obsahují pod mikroskopem. Nálezy si dohledej sám, anglicky umíš, něco je i v němčině. Buď jsou ti kolegové blázni nebo přinejmenším část vakcín obsahuje hodně zvláštní chemické struktury. Najdi si přímo na stránkách Moderny, jaké patenty se vážou na tuto jejich vakcínu a na jaké další patenty se v těchto základních patentech odkazuje – to je informace přímo od Moderny, takže těžko nějaký hoax.
 9. Zdravé děti a mladí lidé mají prakticky nulové riziko těžkého průběhu nebo smrti při infekci COVIDem. Nižší než u chřipky. Nemají z očkování naprosto žádný benefit, naopak jen rizika. Už jsou popsány případy náhlých úmrtí teenagerů, padly první žaloby (např. V. Británie). V Británii stoupá počet náhlých úmrtí zejména chlapců teenagerů oproti pětiletému dennímu průměru úmrtí v této věkové skupině a tento nárůst koreluje se začátkem vakcinace této věkové skupiny. Ale hlavně proč tuto skupinu vůbec očkovat? Neexistuje jediný medicínský důvod! Za mě je toto zločin proti lidskosti a opravdu doufám, že jeho strůjci budou za ty mrtvé děti po právu souzeni.
 10. Jsem přesvědčen, že existují běžné léky, které, [jsou](http://jsou.li/)-li nasazeny v časné fázi nemoci (na počátku příznaků), snižují riziko těžkého průběhu, a to i u rizikových pacientů, o desítky procent, možná i více než v 95 procentech. Jsou to léky desítky let užívané a bezpečné, jejich užití je z hlediska mechanizmu účinku zcela logické, jsou o nich publikované už i vědecké práce s dobrými výsledky, a přesto o nich neslyšíme. Lékaři, kteří o nich otevřeně mluví jsou různými způsoby napadáni. Proč? Protože zásadní podmínkou schválení těchto vakcín “na vyjímku” (protože neprošly standardním testováním, jsou schváleny jen podmínečně), která se nazývá EUA (Emergency Use Authorisation) je to, že není k dispozici žádná jiná léčba dané choroby. Kdyby tedy například americká FDA uznala, že třeba budesonid (lék proti astmatu) účinný je, nedostaly by se vakcíny vůbec na trh, protože by se jim EUA nemohly dle zákona poskytnout. Někdo by nevydělal biliony dolarů a politici by nemohli nedemokraticky uzurpovat moc a zavádět tuhle zdravotnickou totalitu, kde očkování je dobrovolné, ale když se nenaočkuješ, jsi regulérně občanem druhé kategorie, kterého zavedení povinného placení testů z vlastní kapsy zruinuje. Vskutku dobrovolnost, asi jako býval dobrovolný vstup do Pionýra nebo SSM. Dobrovolně se, soudruhu, rozhodni, ale následky si pak přičti sám…
 11. Výrobci vakcín nenesou NAPROSTO ŽÁDNOU odpovědnost za jejich vedlejší účinky.
 12. Lidé v americké FDA a CDC mají obrovský konflikt zájmů. Tyto organizace jsou zčásti financovány právě farmafirmami, které mají dozorovat. Řada lidí, kteří jsou na rozhodujících postech FDA pracovalo donedávna pro velké farmafirmy. Jestli nevidíš konflikt zájmů, tak se opět neshodneme.

Takhle bych mohl ještě nějakou chvíli pokračovat, ale pokud tě nepřesvědčí to, co jsem už napsal, bylo by to zcela zbytečné.

Věř si, Davide, čemu chceš, nicméně výše uvedená fakta nejsou názory “jedné právničky”, ale přinejmenším stovek odborníků na celém světě. Že tyto lidi mainstreamová média a velké sociální sítě cenzurují, je zvláštní, ne? Často jde o vědce a lékaře, za nimiž jsou desítky let poctivé práce a skvělých výsledků. A tito lidé, kterým jsme ještě včera po právu zcela důvěřovali, jsou dnes označováni samozvanými fact-checkery bez vzdělání, financovanými např. Facebookem nebo farmafirmami apod. za hoaxery a konspirátory, tedy za lháře? Polož si otázku, co se změnilo? Ti donedávna respektovaní vědci a lékaři se prakticky přes noc zbláznili, nebo se změnilo něco jiného, a to do té míry, že prakticky zmizela možnost demokratické diskuze a nezávislého myšlení? Také se podívej, kdo vlastní velká média a kdo v nich inzeruje…

Všem hezký den,

Emil


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.