Jak se již stává zvykem, sociálními sítěmi rezonuje očkování. Než se příště podíváme, jak je to s vakcínami a jejich vývojem doopravdy, mám dnes pro vás video, které na českou scénu přinesl portál Otevři svou mysl.

V samotném videu ani článku, není přímo uvedeno, kde je proslov situovaný, a proto jsem pro vás dohledal, že se jedná o zasedání rady v kanadském Torrontu. Video předkládá řečníka jako někoho, kdo přednáší fakta fakta o vakcínách, což ale není tak úplně pravda. Toto zasedání mělo za cíl jednat o dezinformacích a nepravdivých informacích okolo vakcín. Pan Joel Sussmann, kterého můžeme vidět na samotném videu, byl přizván v rámci pozvání všech občanů k vyjádření svých námitek k očkování. Nešlo tedy o tribunál, kde by pan Sussmann předkládal obžalobu, jak je toto video často interpretováno. Celý záznam, kde jsou všechna vystoupení i s reakcemi ze strany odborníků, naleznete zde.

A nyní se pojďme podívat na jednotlivé body z proslovu pana Sussmanna.

„2004–2014 nikdo nezemřel na spalničky v USA, ale v té době umřelo 108 lidí na MMR vakcínu.“

K tomuto bodu lze zmínit hned několik námitek. Data pochází ze systému VAERS, kde může každý reportovat následky vakcín. To je důležité pro samotnou interpretaci dat. Tyto případy může hlásit doktor, rodič, příbuzný, kamarád. Zkrátka kdokoliv, ikdyž si není jistý, jestli v tom případu byla kauzalita. Každý tento případ se pak zpětně řeší, ale v systému hlášení zůstává. Není tak prokazatelné kolik z těch hlášených případů bylo skutečně kauzálních. Ve skutečnosti se jednalo o 96 hlášených případů, nikoliv 108.

MMR vakcína je proti třem nemocem: spalničky, příušnice, zarděnky a pan Sussmann uvádí pouze případy spalniček.

Porovnáme-li počet narozených dětí v USA v dekádě 2004–2014 s proočkovaností a následně s počtem hlášených (a nepotvrzených) úmrtí na vakcínu MMR panem Sussmannem, vyjde nám, že riziko úmrtí na MMR vakcínu by i v případě prokázané kauzality bylo hluboko pod 0,01 procenty. To je mnohem méně oproti riziku samotných spalniček, které mají riziko úmrtí nad 1 procento, stejně jako to je s riziky trvalých následků a vážných komplikací.

Zkusme tedy v komentářích malou početní úlohu. Najděte si všechna ta data, a propočítejte je. O výsledek se pak podělte v komentářích. Za zmínku stojí, že byť v daném období nikdo v USA na spalničky nezemřel (případy s trvalými následky po prodělání spalniček budeme po vzoru pana Sussmanna ignorovat), tak stále v tomto období bylo hned několik lokálních epidemií spalniček, které se včas podařilo vysledovat. Za zmínku pak stojí ty, kde se nemoc začala šířit kvůli nízké lokální proočkovanosti, nebo přímo mezi neočkovanými. Celkové statistiky zde. Tímto tvrzením už se také v minulosti zabýval server Politifact.com. Mimochodem, v roce 2011, 2013 a 2014 bylo hlášeno v USA několik lokálních epidemií. Vždy v neočkovaných komunitách.

„1 ze 168 dětí navštívilo pohotovost po vakcinaci“

Jedná se o tuto studii pana Kumanana Wilsona, kterou ale pan Sussman misinterpretuje a zmiňuje jen jeden z celkem 3 sledovaných aspektů. V samotném závěru studie pak můžeme vidět, že sám autor uvádí, že celková rizika komplikací jsou po vakcinaci snížena, byť jsou návštěvy v nemocnicích v prvních dnech po očkování četnější. Zde doporučuji projít celý závěr studie, kde je vypsáno do detailu, jak tato data interpretovat. Zároveň je důležité podotknout, že celkový závěr studie je, že závažná rizika vakcín jsou velmi vzácná.

„CDC má 50 patentů na vakcíny a ročně prodává vakcíny v hodnotě 5 mld. USD“

CDC je americká federální agentura, která mimo jiné drží patenty na vakcíny z antimonopolních důvodů. Zisky z jejich prodeje nemá. CDC se stará o distribuci vakcín v USA: z rozpočtu kongresu nakupuje vakcíny od výrobců za nízké ceny a následně je distribuuje, ale nepřeprodává a tudíž negeneruje zisk. Tento bod je tedy pravdivý, ale nejedná se o špatnou věc, jak jej vykresluje narativ videa.

„MMR vakcína od Merck – vedlejší účinek uvedený v příbalovém letáku – smrt?“

Tady je to jednoduché. MMR II vakcína od společnosti Merck nemá ve svém příbalovém letáku uvedenou smrt.

US kongres uznal, že vakcíny jsou nevyhnutelně nebezpečné

Nepodařilo se mi dohledat danou citaci, ale dohledal jsem, že kongres rozhoduje o vedení CDC jako své federální agentury, a tudíž stanoviska CDC reflektují stanoviska spojených států k imunizaci. Dle CDC je pak očkování jako takové efektivní a bezpečné oproti nemocím, proti kterým chrání. Více o CDC zde.

„Bezpečnostní studie vakcín téměř vždy provádí výrobci vakcín.“

A tito výrobci výsledky svých testů publikují a ony publikace procházejí řadou kontrol. Samo o sobě toto tvrzení nemá žádnou váhu, pokud někdo neprokáže, že výrobci při testech podvádějí. O tom, jak se vakcíny testují a jakými kontrolami prochází, se můžete dočíst zde, zde a zde.

„Žádná vakcína v dětském očkovacím harmonogramu se netestovala proti skutečnému, inertnímu placebu a testování vakcíny oproti adjuvans“ a „Vakcíny se v průměru testují 4–5 dní, než získají licenci a normální léky 4–5 let“

O opaku usvědčuje autora mnoho studií (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10).

„Studie Harvard Pilgrim – 99 % nežádoucích účinků není hlášeno.“

Tvrzení má zřejmě vycházet z tohoto reportu. V něm se však nikde neuvádí, že 99 % nežádoucích účinků očkování jsou nenahlášené. Report pojednává o tom, jak udělat hlášení více dostupné a kontrolovatelné.

„Chceme studii, která porovnává očkované a neočkované.“

Zde prosím, není zač. Plus jak bylo zmíněno v bodu 1, za většinu lokálních center spalniček v USA v období 2004–2014 mohli právě neočkovaní lidé.

„Výrobci vakcíny prohrávaly řadu velkých žalob v souvislosti s poškozením a úmrtím způsobenými jejich produkty. Zatlačily na Kongres, aby schválil zákon, co jim dá právní imunitu. Kongres jim na to řekl, že musí ročně dělat bezpečnostní studie a že se musí každé dva roky hlásit Kongresu. V žalobě z roku 2018 se prokázalo, že ministerstvo zdravotnictví a sociální péče v USA nic takového neudělalo. Žádné studie a žádné zprávy Kongresu už 30 let.“

Tento častý hoax už zpracoval s dalšími zdroji server Politifact.

Pro zachování rozumné délky jsem se rozhodl vyřadit body, které nebyly „fakty“ ale pouhými požadavky typu „Neumlčujte rodiče poškozených dětí“, které nejsou založené na realitě. Existence systému jako je VAERS či u nás v ČR SÚKL, je živoucí testament toho, jak jsou podobná tvrzení mimo.

Mohli jsme tak opět vidět pokus o typickou diskreditaci vakcín, který vychází z vytrhávání z kontextu a z předkládání neověřených a nepravdivých tvrzení včetně nevalidních a zastaralých argumentů. Takových videí, jako je toto, existuje mnoho. Stačí však trocha ověřování a celý narativ se v zápětí rozpadá. Antivax hnutí často používá stále ty samé argumenty pořád dokola, ikdyž se jedná o stokrát vyvrácené nebo zastaralé reálie. Například stále slýcháme, jak je ve vakcínách rtuť, která v nich ani nikdy nebyla, a Thiomersal, který obsahoval ethylrtuť, se nepoužívá už přes 20 let.


author

Podpořte Iluminátora na Patreonu: https://www.patreon.com/iluminatorCZ Za projektem stojí Antonín Šlajch. Na streamech přednáší o kritickém myšlení a odhaluje hoaxy a dezinformace.