Článek, který se objevil na dezinformačním webu infovojna.cz, vychází ze zdroje otevrisvoumysl.cz, která taktéž patří mezi stránky, na nichž se objevuje sporný obsah. Součástí je video s českými titulky, které vytvořil Mike Landings a sdílí ho v originále i řada zahraničních webů (z velké části konspiračních a antivakcinačních). Dle svých slov autor vychází z podkladů práce Dr. Andrewa Kaufmana, Davida Crowea, Dr. Thomase Cowana a Jona Rappoporta. Všichni tito uvedení zveřejňovali a zveřejňují v době současné pandemie covid-19 konspirační videa a nepravdivé informace. Článek je pouze přepisem titulků z videa Mikeyho Landingse a navazuje na řadu obdobných dezinformací, jejichž cílem je zpochybnit důvěryhodnost vědeckých informací o onemocnění covid-19 i institucí, které se věnují řešení situace.

Podle této dezinformace byl koronavirus zaměněn za exozom. Respektované instituce včetně WHO se přitom shodují, že se jedná o vir, jehož genetická sekvence je známá. Podle teorie exozomů kuličky RNA nejsou nakažlivé, zatímco v teorii virů mají být kuličky RNA vysoce nakažlivé. Text také upozorňuje na nespolehlivost PCR testů, které ukazují falešně pozitivní výsledky. PCR testy jsou přitom velmi spolehlivé, falešná pozitivita je dle odborníků téměř nemožná.

Představa, že by byla řada vědeckých akreditovaných pracovišť po celém světě a mezinárodních organizací jako je WHO nebo národních institucí jako je americký institut Centres for Disease Control and Prevention (CDC) nebo i český Státní zdravotní ústav (SZÚ), byla schopna zaměnit koronavirus za exozom, je mimo realitu. Všechny instituce potvrzují, že se jedná o virus, jehož přítomnost v lidském organismu lze spolehlivě určit. Exozomy nicméně skutečně existují, jedná se o extracelulární vezikuly, které byly poprvé popsány před 30 lety. Jsou zapojeny do komunikace mezi buňkami a podílí se i na přenosu chorobných stavů. Jsou zkoumány i v rámci vývoje léků.

Test PCR se zakládá na principu replikace molekul genetického materiálu. Jedná se o vysoce spolehlivou metodu, která mimo jiné slouží k diagnostice infekčních onemocnění. V případě PCR testů patogenů dochází k detekování genomu (RNA nebo DNA) příslušného viru nebo bakterie. Výsledek ukáže, zda patogen je či není v těle přítomen. Jediným drobným úskalím této metody může být správný odběr vzorku, při nesprávném odběru může být výsledek falešně negativní. Falešná pozitivita je dle odborníků téměř nemožná. 

Článek uvádí, že v určitém bodě replikace by každý člověk při testování měl pozitivní výsledek. Testy podle článku používají nahodilý bod přerušení, kdy přestávají materiál zdvojovat. 

Rozhodně není možné, aby detekce viru probíhala způsobem, jaký je v článku uváděn a u každého v nějaké fázi replikace genomu vyšel test pozitivní. Obdobně vyznívající texty, které napadaly spolehlivost PCR testů, již vyvracel např. německý spřízněný web zaměřený na fact-checking dezinformací Correctiv.

Někteří lidé v řádu několika dní nejprve testovali pozitivně, pak negativně a následně znovu pozitivně. To podle článku nahrává teorii exozomů, kde buňky možná na základě určitých podmínek uvolňují více či méně těchto exozom.

Skutečnost, že někdy vyjdou testy pozitivně, pak negativně a poté znovu pozitivně, byla zaznamenána a může mít řadu důvodů. Tématu se věnovala i Česká televize, v ČR se také vyskytly podobné případy.

Na výletní lodi Diamond Princess bylo jedno z prvních ohnisek Covid-19, přičemž cca 46 % pasažérů se nemocí nenakazilo. Podle teorie exozomů kuličky RNA nejsou nakažlivé, zatímco v teorii virů mají být kuličky RNA vysoce nakažlivé.

Virus je pochopitelně nakažlivý, ale pokud člověk dodržuje hygienická pravidla, není nutné se nakazit, ani když s nakaženým žijete v jedné domácnosti. Samotný kontakt s nákazou ještě nutně neznamená, že člověk onemocní. Americké CDC a britská NHS vydaly i instrukce, jak se zachovat, pokud žijete v jedné domácnosti s někým, kdo se nakazil Covid-19, případně o nemocného pečujete. 

Takové případy, kdy se nenakazil člen rodiny žijící ve společné domácnosti s rodinnými příslušníky nakaženými covid-19, byly zaznamenány i v ČR

Autor neuvádí, kteří konkrétní virologové, lékaři a vědečtí odborníci této teorii věří. Jeho tvrzení, že je tato teorie odborníky podporována, je spekulativní a nepodložené. PCR testy jsou velmi spolehlivé, falešná pozitivita je dle odborníků téměř nemožná (více zde a zde). Celá teorie je velmi snadno zpochybnitelná. 

Pravidelný infoservis zpracovává skupina lidí, která vznikla na nové platformě COVID19CZ a denně monitoruje a ověřuje informace, které se v souvislosti s novým koronavirem objevují. Díky analytickému nástroji Social Watch společnosti Dataweps, která se mimo jiné zabývá datovou analýzou, monitoruje iniciativa dobrovolníků veškerý dostupný obsah na sociálních sítích, který je o koronaviru produkován a denně tak prověřuje desítky hoaxů, fake news a konspirací. Infoservis obsahuje nejrozšířenější nebo nejzávažnější dezinformace, součástí každé zprávy je obsah, zdroj, základní fact-checking a odkazy na další relevantní zdroje usnadňující následnou investigativu.

Pokud víte o někom, kdo by Infoservis rád odebíral, propojte nás s níže uvedenými kontakty nebo na c19@dezinfoservis.cz

Kontakty na ověřovatele:

  • Adriana Černá – adriana.cerna@pinf.cz
  • Vojtěch Bruk – vojtech.bruk@gmail.com
  • Jaroslav Valuch – jaroslav.valuch@tol.org