Řetězovým způsobem se e-maily šíří video, které přeložil dezinformační projekt Otevři svou mysl Davida Formánka. Formánkův článek odkazuje na překlad videa od Sherri Tenpenny, prominentní antivax aktivistky a doktorky osteopatické medicíny. Ta se v minulosti vyjadřovala, že Bill Gates stojí za plány na ovládnutí světa prostřednictvím chemtrails, 5G a mikročipy ve vakcínách. Sherri Tenpenny je zařazena mezi tzv. Disinformation Dozen, 12 hlavních původců antivax dezinformací z analýzy sociálních sítí v únoru-březnu 2021. Tenpenny na úvod zmiňuje defacto pravdivé tvrzení, že vakcíny proti COVID19 byly vyvinuty na buňkách z potracených tkání (což bývá jeden ze způsobů získávání buněčných linií, v tomto případě se jedná o plod potracený v roce 1973 a specifickou linii pro množení adenovirů). Tvrzení o zdravotních dopadech (narušení genu FUS nebo proteinu TDP43 a související Alzheimerovy chorobě nebo amyotrofické laterální skleróze (ALS) je však postaveno na základě pochybného článku publikovaném v predátorském časopise. Tyto nežádoucí účinky ve vztahu k vakcínám proti COVID-19 nebyly hlášeny ani v klinických studiích jednotlivých vakcín, ani v rámci bezpečnostních hlášení z reálného použití (eu.usatoday.com).

Faktická tvrzení jsou blíže rozvedena níže:

 1. Původ vakcín
  • Tvrzení

„Všechny čtyři schválené vakcíny v tuto chvíli… J&J, AstraZeneca představují DNA… jsou vyvinuty na buňkách potracených tkání.“

 • Fakta

Některé tkáňové linie využité při vývoji nebo výrobě COVID-19 vakcín skutečně pochází z buněk potraceného plodu (HEK-293). Tento plod byl potracen z jiných důvodů než byl vývoj vakcín v Nizozemsku v roce 1973 a používá se z důvodu vhodného namnožení adenoviru. (factcheckni.org)

 1. Způsoby poškození – ovlivnění genu FUS nebo proteinu TDP43
  • Tvrzení

„Ten spike protein… už jsme mluvili o čtyřech různých způsobech, jak vám může ublížit. Jedna z věcí, kterou může způsobit, je narušení hematoencefalické bariéry a může vstoupit do vašeho mozku a narušit buď gen FUS, nebo může způsobit mutaci v proteinu, kterému se říká TDP43. Pokud narušíte gen FUS, může to vést k ALS nebo to může způsobit rakovinu. Pokud naruší ten protein se zvláštním jménem, ten TDP43, pokud ho naruší nebo zmutuje, vede to ke shluku degenerativních neurologických problémů s názvem frontotemporální lobární degenerace. A způsobuje to degeneraci mozkové tkáně, což vede k předčasné Alzheimerově chorobě a demenci, a může dojít k pěti odlišným formám degenerativních neurologických poruch.“

 • Fakta

Toto nepravdivé tvrzení je na základě publikace zveřejněné v potenciálně predátorském open-access periodiku, přičemž dle odborníků nepřináší dostatečné vědecké důkazy pro tato tvrzení. Ani klinické studie, ani navazující bezpečnostní hlášení z reálného použití nezaznamenaly případy prionových chorob, Alzheimerovy nemoci nebo ALS ve spojitosti s vakcínami proti COVID-19. (eu.usatoday.com).

 1. Odpovědnost
  • Tvrzení

„Nelze vás žalovat, protože zákon PREP Act z roku 2005 vás chrání před žalobami.“

 • Fakta

Americký zákon Public Readiness and Emergency Preparedness Act z roku 2005 poskytuje do roku 2024 legální ochranu společnostem vyrábějícím a distribuujícím kritické zdravotnické zásoby jako vakcíny a léky, pokud zde není úmyslné zneužití. Tento zákon však také ustanovil tzv. Countermeasures Injury Compensation Program (CICP), který poskytuje kompenzace v případě poškození zdraví vakcínami pod nouzovým schválením, kromě tohoto programu také existuje National Vaccine Injury Compensation Program (VICP), který však se vztahuje na jiné vakcíny, než aktuálně proti COVID-19. (newsweek, cnbc).

Pozn.: V případě ČR je odškodnění případné újmy na zdraví následkem vakcín proti COVID-19 řešeno v zákoně č. 569/2020 Sb., podobně, jako zákon č. 116/2020 Sb. o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.