Útoky na pomník maršála Koněva a záměrem jej odstranit se v mnoha textech rozsáhle zabývala i tzv. Aliance národních sil. Dne 26. září 2019 tato organizace zveřejnila článek „Manipulativní argumentace v petici ZA ODSTRANĚNÍ POMNÍKU maršála Koněva v Praze 6“, v němž píše o podání oznámení o podezření z trestné činnosti.

Už jen úvod myšlenkového salátu ukazuje, co jsou jeho autoři zač. Lež o otci starosty Koláře pochází z choromyslného webu Höppner.cz, tvrzení o vyjádření ESLP o Katyni pochází z ruských zdrojů a je prokazatelně lživé. (viz níže)

Žaloba je naprosto zmatená, jako skutkový stav je uvedeno „V přesně nezjištěné době v noci ze středy 21. 08. na čtvrtek 22. 08. t.r. potřísnil neznámý pachatel pomník maršála SSSR Ivan Stěpanoviče Koněva a pomaloval jej hanlivými nápisy, mj. slovním spojením: „krvavému maršálovi“.“ Mezi žalovanými je ale vedle neznámého pachatele, radních Prahy 6 a starosty Koláře naprosto nesmyslně uveden i Mikuláš Minář, v textu ovšem později označovaný jako Miroslav. To vše ale pouze předehra k němu daleko horšímu.


Výňatky z článku

Pozadí útoku na sochu maršála Koněva

Právní analýzu na odstranění sochy maršála Koněva vypracovala údajně obří právnická firma Squire Patton Boggs. Od roku 2013 ovšem pro tuto kancelář pracuje otec starosty Koláře, lobista, zákulisní hráč a kariérní diplomat pan Petr Kolář. 

Petice za odstranění pomníku maršála Koněva v Praze 6 je trvalým prodlužováním nacistické lži, pomluvy a prodlužováním staletí trvajícího tažení proti slovanským národům. Postupně ale „Pravda vítězí.“ Například pravda o Katyňském masakru. Podle Evropského mezinárodního soudu pro lidská práva nemá Rusko na svědomí vraždy v polské Katyni.

[…]

Citát z žaloby Aliance národních sil: „Co se týče potlačení maďarského povstání v roce 1956, tak tato operace šla zcela mimo jeho působnost. Byť byl velitelem vojsk států Varšavské smlouvy [15], která byla podepsána teprve v roce 1955.  Zásah realizovali maršálové a generálové jednotlivých druhů sovětských vojsk pod velením jiného maršála, Žukova – mimochodem v té době neotřesitelnou vojenskou mezinárodní autoritou.“

Proč se díla chopil Žukov, nebo proč byl vybrán Žukov, souvisí s tím, že se mu podařilo odstranit „sionistickou chobotnici“ žida Beriju. Detaily jeho akce jsou popsány jinde a nebudeme polemikutěmito událostmi zatěžovat.

Podle jiných pramenů vzniklo maďarské povstání jako reakce na maďarské židovské komunisty, kteří se vraceli z Moskvy a chápali se moci samozvaným obsazováním centrálních úřadů.

Citát: „Maďarské události z roku 1956 byly válkou mezi židy a Židy, světoví sionisté se pokusili odstavit od moci maďarské Židy dosazené Josifem Stalinem.

Sovětská armáda naštěstí povstání potlačila, protože jinak by se tato zvěrstva rozšířila i do Polska. Jenže, při pohledu na manifest z roku 1956 si uvědomíte, že je psaný rukou ze zahraničí. Toto nepsali Maďaři a už vůbec ne nezletilé anebo sotva zletilé děti ze středních a vysokých škol, to vám snad všem dojde. Narativ manifestu je doslova okopírovaný z dnešních moderních globalistických pamfletů, které jsou šířeny neziskovkami během mohutných demonstrací, na kterých aktéři útočí na prezidenta a přejí mu smrt.

Stejná slova slyšíme i dnes o tom, že mladí lidé by měli rozhodovat o klimatu a zapojovat se do politiky, stejně jako bylo v roce 1956 uvedeno v manifestu pučistů. A víte proč je v těch dokumentech a manifestech taková shoda? Protože převrat v Maďarsku v roce 1956 i převraty dnes a nedávno na Majdanu řídí stejní lidé, světoví sionisté. Globalizace je nástrojem sionismu a předchozího trockismu. Je to cesta, jak světový žid chce přijít k majetkům za “tvrdé” peníze, které si ale sám tiskne ve FEDu, a za dluhový úpis k majetku států. V roce 1956 to byl uran, to nejdůležitější pro světové sionisty v éře atomového věku, který v 50. letech začínal.

A znovu jsme u toho, kdo byl hlavní obětí povstání v Maďarsku v roce 1956? Koho odstranil Nikita Chruščev od moci? Maďarské Židy! Světový žid se chtěl pomocí revoluce dostat k majetkům maďarského Žida. A jemu šel po krku. A to je to největší tajemství té údajně slavné Maďarské revoluce. Jedni židé se světovým zázemím v cizině chtěli majetky a nerostná bohatství, která kontrolovali maďarští Židé ve vládnoucí dělnické partaji, která měla od Stalina úkol národní bohatství používat pro budování Maďarska bez zadlužování u sionistických bank ve světě za jejich “tvrdý” dlužní úpis.

A koho pověřit revolucí? Kdo se v procesech řízení pověřuje revolucemi? No přece diletanti! Nezkušené děti, nezkušení mladíčci, dosazené loutky chazarského původu. Do čela je postaven Chazar, který byl v židovské vládě a přiučil se. Vyberou kádra, který není Žid, není chasidský a svěří mu boj proti Rusku, proti Sovětskému svazu, proti carovi, to je jedno, prostě jde o Rusko a ruské Židy a jejich majetky v Rusku. Moc Ruska, rakety Ruska, uran Ruska, nezdolnost Ruska.“ [x1]

[…]

Dluhy se mají platit. Kdysi jsme my Slované obývali území, které nám někdo ukradl a měl by nám je vrátit. Ve Třicetileté válce katolíci vyvraždili 1/3 až 2/3 Čechů. Zbylo nás údajně asi 1 milión. Do takto vyprázdněného území se nastěhovali Němci a vytvořili základ budoucích Sudeťáků. Nechceme novou Třicetiletou válku vedenou židovkou Merkelovou (citát: „…že pro vyhoštění (pozn. německé menšiny z ČSR po 2. svět. válce) neexistuje žádné morální ani politické ospravedlnění.“[26]) a katolickým židem Macronem. Proto Slované v České republice nechtějí lidi podobné starostovi Prahy 6 mezi sebou, starostovi, který je podezřelý ze zrady Slovanů a několika trestných činů.

(Konec výňatků)


 Jde o projev nejodpornějšího antisemitského hnusu. Část zmiňující se o Maďarsku je převzata z proputinovského antisemitského webu Aeronet, zmínky o židovce Merkelové a židu Macronovi jsou už původní z dílny Aliance národních sil. Jistě je to ale v souladu se stanovami ANS, kde se tvrdí: „Cílem ANS je BEZPEČNÁ, SAMOSTATNÁ a SOBĚSTAČNÁ REPUBLIKA, která hájí ČESKÉ NÁRODNÍ ZÁJMY a TRADIČNÍ RODINU. ALIANCE NÁRODNÍCH SIL vyvíjí svoji činnost v souladu se zákony České republiky v platném znění.“ Autoři tedy patrně mají na mysli tradiční náckovskou rodinu.

Rozhodně je proto prospěšné vědět, kdo tedy tyto „vlastence“ vede:

Vedení ANS

Předsednictvo strany

Předsedkyně: PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Praha

 • absolventka Univerzity Karlovy v Praze, obor žurnalistika a politologie,
 • mluvčí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR v letech 1998 – 2002,
 • analytička Úřadu vlády ČR v letech 2002 – 2009,
 • koordinátorka MV ESF na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v letech 2009 – 2014,
 • jednatelka s.r.o. zaměřené na stavebnictví, od roku 2014,
 • předsedkyně Českého mírového fóra od roku 2003.
První místopředseda: JUDr. Karel Hais, Hradec Králové

 • absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Specializace studia: kanonické právo a právo nekatolických církví v souvislosti vztahu církve a státu,
 • praxe: práce v oboru práva většinou pro státní správu, Úřad Federální vlády ČR v letech 1989 – 1992,
 • od roku 1992 do současnosti v soukromé sféře – v současnosti pracuje jako krizový manager a konzultant,
 • jeho celoživotním zájmem je studium filosofie jako základu pohledu na svět a hodnotového systému člověka.
Místopředseda pro ekonomiku: Ing. Jaroslav Drobný, Rakovník

 • absolvent České zemědělské univerzity v Praze – obor všeobecné zemědělství,
 • praxe: po ukončení studia vedoucí zemědělského provozu,
 • nyní administrativa zemědělské firmy,
 • po absolvování kurzu na Karlově univerzitě pro pracovníky spisové služby a podnikových archivů vykonává odborný dozor v komerční spisovně (až do současnosti).
Místopředseda pro organizaci: Petr Kania, Praha

 • absolvent střední ekonomické škole v Praze
 • zaměstnání: manuální činnosti a následně práce v ekonomickém úseku několika větších firem, nyní po úrazu páteře invalidní důchod a zaměstnán na částečný uvazek na recepci
 • zájmy: turistika, ochrana přírody, ekonomika a finance
Předseda Rozhodčí komise: Miroslav Starý, Liberec

 • vzdělání: SVVŠ a SPŠ Chemickotechnologická (Bratislava),
 • praxe: výrobní sféra, od funkce mistra po vedoucího malého závodu,
 • od roku 1995 vydavatel a šéfredaktor měsíčníku Severočeská pravda a www.severoceskapravda.cz
Předseda Kontrolní komise: Ing. Ivan Kratochvíl, Střední Čechy

 • Absolvent Vysoké vojenské technické školy v Liptovském Mikuláši v oboru Speciální technika protivzdušné obrany státu a Vojenské akademie Brno obor Řízení obrany státu,
 • pplk. v záloze,
 • předseda Československých vojáků v záloze za mír, z.s.

Rovněž by stálo za zmínku, zda níže uvedené osoby jsou i nadále poradci a konzultanty ANS:


author