Přes 200 tisíc shlédnutí má na YouTube video, ve kterém hovoří slovenský lékař Ján Lakota. Podle něj očkování proti COVID-19 je nebezpečnější než samotný virus. Proti jeho vyjádřením se vyjádřila Slovenská akademie věd (SAV).  Ve vyjádření krásně shrnují základní dezinformace o vakcínách a o koronaviru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19.

„Zásadně nesouhlasíme s názory Dr. Lakoty a odsuzujeme způsob, jakým deformuje, zpochybňuje a selektivně zamlčuje vědecké a medicínské poznatky o významu očkování v boji proti pandemii onemocnění COVID-19. Je velmi nešťastné, že ve snaze jakýmkoli způsobem získat “obdiv” laické veřejnosti se neštítí dehonestovat vědce a nejen ignorovat, ale i znevažovat vědecký pokrok a šířit dezinformace.

Pro ilustraci uvádíme několik příkladů zřetelného zavádění.

(1) Dr. Lakota klamně tvrdí, že vakcíny jsou neúčinné, protože nestimulují tvorbu neutralizačních protilátek (tj. protilátek, které zabraňují vstupu viru do buňky a blokují infekci). Opak je však pravdou. Dnes už je mnoho dostupných důkazů nejen z klinických zkoušek, ale také z reálného používání vakcín, že hladiny neutralizačních protilátek po očkování dvěma dávkami vakcín jsou srovnatelné nebo dokonce vyšší než po překonání onemocnění COVID-19 s těžkým průběhem ( https: //www.nature.com / articles / s41591-021-01377-8). Tento fakt můžeme potvrdit i na základě naší vlastní zkušenosti z výzkumu protilátkové odpovědi po vakcinaci a po překonání onemocnění COVID-19, v rámci kterého jsme v BSL3 laboratoři s vysokým stupněm ochrany realizovali virus-neutralizační testy s více variantami viru SARS-CoV-2. Výsledky jednoznačně ukazují, že očkování dvěma dávkami u nás používaných registrovaných vakcín vede k tvorbě neutralizačních protilátek, které jsou účinné i vůči alfa a delta variantě. Vakcinace také zvyšuje a stabilizuje post-infekční hladiny neutralizačních protilátek, indukuje buněčnou imunitu a stimuluje tvorbu paměťových B i T buněk ( https://immunology.sciencemag.org/content/immunology/6/58/eabi6950.full.pdf).

Mimochodem, pro provádění neutralizačních testů je třeba mít k dispozici izolovaný virus, což se i přímo na našem pracovišti opakovaně podařilo. Takže tvrzení Dr. Lakota, že „takový virus izolovaný nebyl, aby se z něj daly použít bílkoviny“ je také velmi snadno ověřitelná lež.    

Nejlepším důkazem účinnosti vakcín je výrazný pokles úmrtí a hospitalizací v zemích s relativně vysokým podílem proočkovanosti (Izrael, Velká Británie) a to navzdory šíření nových variant. Dokonce i případ propuknutí infekce na Seychelách ukázal, že očkováni jedinci měli převážně lehký průběh infekce a až 80% hospitalizovaných pacientů s těžkým průběhem infekce nebylo očkovaných, což význam očkování pouze podporuje.

(2) Dr. Lakota vyvolává iracionální obavy z vakcín na bázi nukleových kyselin. Mluví o tom, že je to experiment, který do lidského těla vnáší genetickou informaci a my nevíme, co to s organismem udělá. Avšak každý virus (včetně viru SARS-CoV-2) dělá během infekce přesně totéž, ledaže ve větším rozsahu – ve formě virových částic proniká do buněk, čímž vnáší do lidského těla svou genetickou informaci, která je navíc mnohem větší a kóduje mnohem více cizorodých složek. Kromě toho se dokáže v těle rozmnožovat a výrazně ho poškozovat (i ve formě trombóz a multiorgánových selhání, které mohou mít až fatální průběh). Navíc u mnoha jedinců se po překonání onemocnění objevuje syndrom s dlouhodobými následky  https://www.nature.com/articles/s41591-021-01283-z.pdf .

V tomto kontextu je třeba uvést, že genetickou informaci do těla vnášejí i tradiční, dlouhodobě používané vakcíny na bázi oslabených virů, díky kterým už od raného věku života (15. – 18. měsíců) chráníme naše děti před těžkými chorobami, jako jsou např. spalničky, příušnice a zarděnky. Proočkovanost těmito vakcínami u nás je naštěstí vysoká (95 %) a ochrana je velmi efektivní. Jsme přesvědčeni, že tato fakta jsou Dr. Lakotovi jako lékaři známá.

Kromě toho tvrdí, že v současnosti používané vakcíny neprošly testováním na zvířatech a nebyly realizovány základní fáze klinických zkoušek na lidech. Toto tvrzení je v protikladu s publikovanými daty a s hodnotícími zprávami Evropské lékové agentury, které jsou veřejně dostupné. Technologie mRNA vakcín a léčiv se vyvíjí a klinicky ověřuje již mnoho let v souvislosti s nádorovými onemocněními. Předpokládáme, že i tyto skutečnosti Dr. Lakota zná.

(3) Mluví také o tom, že každý z nás už překonal koronavirovou infekce několikrát za život, přičemž ignoruje fakt, že virus SARS-CoV-2 se výrazně odlišuje od běžných koronavirů způsobujících nachlazení. Imunitní systém člověka virus SARS-CoV-2 před vypuknutím pandemie neznal, proto se před tímto virem nedokáže efektivně bránit. Snaha zpochybnit dopady pandemie COVID-19 na zdraví a život je účelová a manipulativní a hrubě znevažuje bolestné životní zkušenosti mnoha, kteří v pandemii ztratili blízké, nebo prodělali těžkou formu COVID-19.

Ve vyjádření Dr. Lakoty se nachází množství dalších zavádějících tvrzení. Vědomě je směřuje k lidem, kteří z různých důvodů nedokážou racionálně zpracovat složitou realitu dnešní doby a zneužívá jejich důvěru a neznalost. Považujeme to za neetické a škodlivé.

Signatáři stanoviska

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.

RNDr. Boris Klempa, DrSc.“

Úvod článku napsal Jan Cemper

author