Dezinformační web Aeronet je znám tím, že standardně publikuje konspirační nesmysly. Lži z této internetové senkruvny přebírá například Vlastenecké fórum (zde a zde), což je komunistická organizace zřízená na podporu Miloše Zemana (fórum sdružuje například Český svaz bojovníků za svobodu či Klub českého pohraničí) či další obskurní spolek Aliance nezávislých sil. Obdivovatelem Aeronetu je i (doufejme, že už konečně) bývalý analytik Českého rozhlasu Jiří Fencl, kterého před třemi lety navrhl Petr Žantovský jako kandidáta do Rady Českého rozhlasu.

V článku z 11. prosince 2019 spojil Aeronet střelbu v ostravské nemocnici se Židy, potažmo Rothschildy a Zdeňkem Bakalou, a jak už tzv. alternativní média obvykle dělávají, zpochybnil i počet mrtvých. K ostudnému antisemitskému článku vydala odsuzující prohlášení Federace židovských obcí.

Aeronet na toto prohlášení zareagoval 20. prosince dalším hanebným protižidovským textem. Pro informaci o tom, co tento web publikuje, přebíráme podstatnou část článku a také vybrané (tedy antisemitské) komentáře pod ním. Připomínáme, že administrátor webu příspěvky rediguje, čili web se s obsahem i výrazivem identifikuje. Podle našeho názoru se Aeronet i autoři komentářů soustavně dopouštějí trestné činnosti.

Článek a komentáře převzaté z Aeronetu:

Federace židovských obcí ČR se připojila k Pirátům a rovněž útočí na Aeronet s tím, že prý náš investigativní článek o masakru ve FN Ostrava vyvolává protižidovské nálady! Naše kritika nesměřuje na Židy, ale na izraelský sionismus, který se neštítí provádět anexe palestinských a syrských území v rozporu s rezolucemi OSN a provádět v Palestině politiku novodobého apartheidu! Vyzýváme federaci, aby odsoudila vládu Benjamina Netanyahua a jeho anexi Golan!

Redakce Aeronetu se dostala pod palbu od dalšího subjektu v České republice. Poté, co Pirátská strana jménem poslance a člena Bakalova Aspen Institutu Jana Lipavského oznámila [1] na svém stranickém webu, že podává trestní oznámení proti našemu americkému vydavateli v USA kvůli našemu investigativnímu článku o masakru ve Fakultní nemocnici v Ostravě, se včera ve čtvrtek se svou trochou do mlýna připojila i Federace židovských obcí (FŽO), která rovněž náš článek odsoudila, že prý text vyvolává protižidovské nálady. Pod prohlášení federace [2] se podepsali Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí v České republice, Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze a František Bányai, předseda Židovské obce v Praze.

V prohlášení uvedli naději, že text bude posouzen z hlediska zákona. Proti tomu ani naše redakce nic nenamítá, v rozporu s americkými federálními zákony, ani se zákony státu New York, náš článek není, protože v textu jsou uvedena pouze fakta a židé a Židé jsou v textu zmíněni jen z historického pohledu Rothschildovy rodiny, která vlastnila na Ostravsku v minulosti rozsáhlé majetky, propojení Zdeňka Bakaly na Rothschildovu rodinu a ochrana, které se mu v ČR nepochopitelně dostává. Válka mezi židy a Židy je válkou ideologickou a ideovou, což zástupci FŽO jistě vědí a nikdo nemluví o válce klasické.

Kritika sionismu a Izraele je označována za obviňování Židů? Protižidovské nálady vyrábí Izrael a sionisté, ne zpravodajské weby!

Co je však důležité zde zmínit, to je pozice naší redakce. Naše redakce kritizuje politiku Domu Rothschild, která je zakladatelem a hlavně mecenášem Světového sionistického hnutí, které dnes usiluje v rámci procesů řízení o jiný výsledek a model budoucnosti Izraele, než si Židé původně představovali. Dnešní světová globalizace je procesem světového sionismu, ve kterém Izrael ovlivňuje nejen světové mocnosti, jako je Rusko a Vladimir Putin, který je obklopen ruskými Židy s napojením na Izrael.

Izrael rovněž ovládá amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Izraeli podepsal papír, že uznává syrské Golany za součást Izraele, čímž se zopakoval Mnichovský protokol z roku 1938, kdy mocnosti rozhodly o anexi území jiné země, která ani nebyla přizvána k jednání. To samé udělal Benjamin Netanyahu a Donald Trump, když na jaře tohoto roku ve Washingtonu USA oficiálně uznaly Golanské výšiny jako součást Izraele [3], čímž došlo k uznání anexe bez jednání se zemí, které se to týká, tedy bez Sýrie. Toto je příklad mezinárodního banditismu Izraele. Izrael ovlivňuje i českou zahraniční politiku, stejně tak slovenskou, nebo hlavně ukrajinskou po zvolení nového prezidenta.

Izrael nerespektuje rezoluce OSN a v rozporu s mezinárodním právem okupuje nejen Golany, ale i palestinská území na Západním břehu. Netanyahuova vláda před posledními volbami oznámila, že plánuje připojení území židovských osad v údolí Jordánu po celé linii s Jordánskem [4]. Tedy proces další anexe. A to všechno je práce židovského státu, státu Izrael. Neopovažujte se, vážení zástupci Federace židovských obcí, lhát českým občanům, že nějaký článek od nás vyvolává protižidovské nálady! Tyto nálady vyvolává jedině a pouze Izrael svým naprosto neuvěřitelným, odporným, odsouzeníhodným a zcela neakceptovatelným chováním jeho současné politické garnitury!

Izrael vznikl díky mecenášství a darům Rothschildovy rodiny, která v Palestině nakupovala pozemky a ve spolupráci s Adoflem Hitlerem, na základě smlouvy Haavara podepsané v roce 1933 [5], chtěl Dům Rothschild přesvědčit evropské Židy, aby se přestěhovali do Palestiny na pozemky, kde často ani nebyla voda a půda vhodná k obdělávání. Po II. sv. válce vznikl Izrael na základě “nedohody” a “neochoty” západních zemí vyřešit otázku domova Židů na palestinských územích. Není divu, že po vzniku Izraele drtivá většina Židů zůstává nadále ve světě v diaspoře a nechtějí mít s Izraelem nic společného, zejména ne s jeho současnou politikou.

Rothschildova historická Ostrava a informování o souvislostech je obviňování Židů?

Neopovažujte se tvrdit, že někdo vyvolává protižidovské nálady, když veškerá kritika světového sionismu míří na Izrael a jeho politiku a současně dnešní Rothschildova rodina, která pochází rodově z německého Frankfurtu nad Mohanem, je hlavním sponzorem a mecenášem nevládních a neziskových organizací v Evropě, konkrétně skrze takové Rothschildovy obchodní partnery, jakým je George Soros a jeho Management Fund, který spravuje finance Rothschildovy banky. A tyto neziskovky v Evropě poté dělají s těmito penězi tu věc, že nakupují lodě a ve Středozemním moři a ve spolupráci s pašeráky vozí do Evropy migranty z Afriky.

Takže, jsou to peníze Rothschildova rodinného klanu financující migraci do Evropy a naše redakce musí čtenáře upozornit na historické souvislosti, jaký to asi vyšle symbol a vzkaz, když v Ostravě, tedy ve městě, které po průmyslové a hornické stránce patřilo Salamonu Rothschildovi, dojde k teroristickému a děsivému útoku v nemocnici, kde shodou náhod a okolností pracuje syn prezidenta republiky, a tento prezident jen tak mimochodem o sobě prohlásil, že je Žid a v New Yorku převzal z rukou prezidenta Světového židovského kongresu Ronalda Laudera ocenění “Ochránce světla” [6], což je symbol, který má daleký významový přesah a je udělován jen lidem, kteří se naprosto oddali ochraně Jeruzaléma a záměrně neříkám Izraele, a jistě víte ve federaci, proč je to tak důležité rozlišovat pro skutečné Židy, ne pro sionisty, kteří vidí v Izraeli nikoliv domov Židů, ale pouze nástroj k uchopení moci, což předvádí Netanyahuova vláda ve vztahu k Palestincům ve vší parádě.

Naše redakce kritizuje vliv světového sionismu a Izraele na procesy migrace v Evropě, na procesy globalizace, na beztrestnost tunelářů z Ostravska, kteří mají příbuzenské vazby na Rothschildovu rodinu, jak ukazují nejen naše investigativní články [7], kritizujeme situaci, kdy Židé musí kvůli arabské migraci utíkat znovu z Evropy kvůli antisemitismu, jak ukazují zprávy z Francie [8]. A my v redakci se musíme ptát, proč George Soros, který operuje s penězi Rothschildova impéria, financuje neziskovky v Evropě, které vozí arabské migranty do Evropy, kteří potom ohrožují Židy ve Francii a v dalších zemích, takže Židé odtamtud logicky utíkají? Proč?

Sionisté z Rothschildova impéria tak ve skutečnosti útočí proti Židům, protože jinak by dům Rothschild nesponzoroval George Sorose a ten by nerazil politiku tzv. Otevřené společnosti v Evropě, která vede k nasunování cizích nekřesťanských a nežidovských etnik do Evropy. Nejsou to arabští mecenáši, kteří sponzorují evropské migrační neziskovky. Jsou to mecenáši židovského původu jako je George Soros, rozený Schwartz György,  který obhospodařuje ve svých hedgeových fondech peníze Rothshildových bank. Když proto dojde ke střelbě v nemocnici, kde pracuje syn prezidenta, a tento prezident nese veskrze okultní titul Ochránce světla, vzbudí to naši pozornost, protože může jít o velmi zásadní souvislost.

Protižidovské nálady v ČR jsou dílem Izraele a politiky Netanyahuovy vlády, páni zástupci federace. Antisemitismus nevzniká na serverech jako je Aeronet, ale v krocích izraelské vlády, která anektuje cizí území, utlačuje původní palestinské obyvatelstvo a lobbisticky ovládá procesy řízení v některých zemích, které svoji politiku začínají koordinovat více s politikou Izraele než s politikou slušnosti, dodržování mezinárodních norem, smluv a rezolucí OSN.

Naše redakce proto tímto veřejně vyzývá Federaci židovských obcí v ČR, aby se distancovala od kroků izraelské vlády a procesů anexe Golanských výšin z jara tohoto roku a od plánu na anexi části území Západního břehu Jordánu. Žádný Žid, který si přeje mír, nemůže při zdravém rozumu podporovat politiku současného Izraele. Udělejte správný krok ve federaci, odsuďte Benjamina Netanyahua, který byl generálním prokurátorem v Izraeli před několika týdny obviněn z korupce [9], odsuďte anexi Golan a plán na anexi Údolí Jordánu a vyšlete tím vzkaz, že hájíte zájmy Židů a nikoliv zájmy světového sionismu zastoupeného Domem Rothschild.


author