V souvislosti s pochodem pro život v Bratislavě se začala šířit i tato dezinformace. Leták ukazuje dítě ve zhruba 7. měsíci těhotenství, ale potrat je zákonem omezen, provádí se nejčastěji v 8. týdnu (za noromálních okolností nejpozději v 12. týdnu). V 8 i 12 týdnech těhotenství je plod nevyvinutý a vypadá zcela jinak (viz další fotografie). Použití narativu roztomilého štěňátka je tedy jasná manipulace. Štěně je už dokonce narozené.

Plod v 8. týdnu těhotenství

Zákon 66/1986 sb. o umělém přerušení těhotenství § 4 říká:

„Ženě se uměle přeruší těhotenství, jestliže o to písemně požádá, nepřesahuje-li těhotenství dvanáct týdnů a nebrání-li tomu její zdravotní důvody.“

§ 5 umožňuje výjimky „ze zdravotních důvodů s jejím souhlasem nebo z jejího podnětu, jestliže je ohrožen její život nebo zdraví nebo zdravý vývoj plodu nebo jestliže jde o geneticky vadný vývoj plodu.“

Stejně tomu je i na Slovensku.

Plod v 12. týdnu těhotenství

Zdroj: Dezinformace


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.