V souvislosti s pochodem pro život v Bratislavě se začala šířit i tato dezinformace. Leták ukazuje dítě ve zhruba 7. měsíci těhotenství, ale potrat je zákonem omezen, provádí se nejčastěji v 8. týdnu (za noromálních okolností nejpozději v 12. týdnu). V 8 i 12 týdnech těhotenství je plod nevyvinutý a vypadá zcela jinak (viz další fotografie). Použití narativu roztomilého štěňátka je tedy jasná manipulace. Štěně je už dokonce narozené.

Plod v 8. týdnu těhotenství

Zákon 66/1986 sb. o umělém přerušení těhotenství § 4 říká:

„Ženě se uměle přeruší těhotenství, jestliže o to písemně požádá, nepřesahuje-li těhotenství dvanáct týdnů a nebrání-li tomu její zdravotní důvody.“

§ 5 umožňuje výjimky „ze zdravotních důvodů s jejím souhlasem nebo z jejího podnětu, jestliže je ohrožen její život nebo zdraví nebo zdravý vývoj plodu nebo jestliže jde o geneticky vadný vývoj plodu.“

Stejně tomu je i na Slovensku.

Plod v 12. týdnu těhotenství

Zdroj: Dezinformace


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com