Už odnepaměti se odpůrci očkování snaží spojit očkování s neplodností prostřednictvím vědecky nepravděpodobných teorií a nikdy se jim ani to nepodařilo. Vakcíny proti COVID-19 nejsou výjimkou.

Nejpopulárnější teorie je, že Spike protein vyprodukovaný buňkami z mRNA z vakcíny je podobný proteinu syncytin v placentě a imunitní reakce proti spike proteinu tak může zkříženě reagovat i proti placentě a následně způsobit neplodnost. Proč se to má dít výhradně pouze u vakcín a ne i samotného COVID-19, ačkoli oba produkují stejný spike protein, antivaxeři nevysvětlili. Základní problém je ale v tom, že spike protein není ani zdaleka podobný syncytinu. Protilátky proti syncytinu u očkovaných těhotných nalezeny nebyly.

Porovnání neurofyziologického vývoje mláďat u placebo a očkované skupiny pomocí jednoduchých vyšetření.

Bowman aplikoval v preklinické DART studii (studie vývojové a reprodukční toxicity) potkanům 2krát před a 2-krát během gestace mRNA vakcínu v dávce ekvivalentní 300-násobku dávky u lidí při přepočtu na hmotnost. Výsledky neprokázaly žádné poruchy plodnosti, vývoje plodu a mláďat. Příklad některých z mnoha zkoumaných parametrů podle mezinárodních guidelines.

Morris zkoumal dohromady 143 embryí v rámci asistované reprodukce u očkovaných a neočkovaných a nenašel žádné signifikantní rozdíly se závěrem, že teorie viniace očkování za sterilizaci jsou nepodložené. Orvieto analyzoval v procesu asistované reprodukce parametry spermatu, vajíček a embryí 36 párů před a po očkování 2 dávkami mRNA vakcíny. Výsledky také neprokázaly negativní vliv očkování.

Porovnání základních parametrů ejakulátu před (Baseline) a po (Follow-up) očkování ve studii Gonzales

Gonzales vyšetřil ejakulát 45 dobrovolníkům před a po očkování mRNA vakcínou. Po očkování se sice všechny parametry signifikantně zlepšily, autoři to však připisují individuální variabilitě, regresi k průměru nebo delší abstinenci před předáním druhého vzorku. Safrai nenašel signifikantní rozdíl spermogramu před a po očkování 43 mužů.

Těhotné ženy pochopitelně nebyly zařazeny do premarketingových klinických studií Covid vakcín a ženy v nich byly požádány, aby se snažili vyhnout těhotenství. Přesto několik otěhotnělo. Dosud nebyl zjištěn žádný významný rozdíl v počtu spontánních potratů v očkovaných a neočkovaných skupinách. Postmarketingová surveillance v USA, kde bylo očkováno již více než 35691 těhotných, také nezaznamenala žádná rizika pro těhotné ženy a plod.

Náhodná těhotenství v dobu klinických zkoušek Covid vakcín jsou shrnuta v komentáři Male.

Autor: MUDr. Tomáš Ondriga

Zdroj: Lovci šarlatánů


author