Zpět k Lexikon

Slovník byl vytvořen českým klubem skeptiků Sisyfos, na jehož webu naleznete jeho kompletní verzi, zahrnující několik desítek podrobně zpracovaných hesel.

Motivace jeho vzniku popisuje Sisyfos takto: "Cílem našeho slovníku je poskytnout přesné, objektivní a podložené informace o předmětu skeptického zájmu z racionálního, kritického hlediska. Mezi hesla jsme zařadili nejen paranormální fenomény a disciplíny, ale také různé sporné, diskutabilní názory a jevy, rozšířené v České republice, se kterými se náš skeptický klub setkává."

Link: http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik&idd=vyraz&pismeno=all


redakce

administrator

Tým manipulatori.cz