Zpět k Lexikon

Termín Psychologie (z řeckého ψυχή (psyché) = duše, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí(souhrnně označované jako psychika) a snaží se je popsat, vysvětlit a predikovat.

Související: František Marek, autor eseje Psychologie propagandy

Archiv publikovaných článků:


redakce

administrator

Tým manipulatori.cz