Zpět k Lexikon

Propaganda (lat. propagare = rozhlašovat, rozšiřovat, rozmnožovat) je vnímána jako rozšiřování nejčastěji demagogických názorů a informací za účelem vyvolání anebo zesílení určitých postojů nebo jednání mas ovládaných skupinou, která dané mase vládne pomocí ideologie. Propaganda je nejčastěji systematické vytváření společenského ne/vědomí za účelem ovládání pod/vědomí davů pomocí prezentování systematicky uspořádaných nejčastěji falešných idejí (Ideologie), teorií, názorů a doktrín. (Wiki)

Články k tématu:

Seriál Psychologie propagandy - František Marek:

Seriál Pod pokličkou islámské hrozby:


redakce

administrator

Tým manipulatori.cz