Zpět k Lexikon

Mediální gramotnost je schopnost získávat přístup k médiím, chápat a kriticky vyhodnocovat různé aspekty médií a mediálních obsahů a vytvářet v různých kontextech vlastní sdělení. Je jedním ze základních předpokladů ke kritickému myšlení.

Články k tématu:


redakce

administrator

Tým manipulatori.cz