Zpět k Lexikon

Kritické myšlení, kritický postoj nebo také kritičnost znamená schopnost: (Wiki)

  • nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění nebo naléhavosti nějakého sdělení,
  • naivně nepřebírat tradované názory,
  • dokázat zaujmout odstup a připustit odlišný pohled,
  • vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností jak vlastních, tak i jiných kvalifikovaných osob.

K podpoře kritického myšlení mezi mladými lidmi vznikl projekt Zvolsi.info.

Články k tématu:


redakce

administrator

Tým manipulatori.cz