Zpět k Lexikon

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) bylo zřízeno ministerstvem vnitra v lednu 2017. Věnovat by se mělo mimo jiné šíření odborných informací a osvětě o daných problémech směrem k laické i odborné veřejnosti (agenda se bude týkat potenciálních incidentů v oblasti terorismu, útoků na měkké cíle a bezpečnostních aspektů migrace, extremismu atp.).

Oficiální kanály: Twitter

Články k tématu:

 


administrator

Tým manipulatori.cz