Zpět k Lexikon

 

Alternativní média - mediální projevy, které se staví do opozice vůči „dominujícím“ prvkům veřejnosti, či poskytují jiný způsob výkladu dominantní společenské ideologie a mediovaných informací. Alternativní média a sociálním hnutím vlastní média nabízí v mediálním prostředí možnost jiné (doslova alternativní) varianty zdroje informací (Zikmunda Ondřej, Postavení médií v procesu kontraveřejné komunikace, FSS MU).

V současném významu se toto označení často používá jako souhrnný pojem pro dezinformační a click-baitové weby.


redakce

administrator

Tým manipulatori.cz