Zpět k Lexikon

Agrese (z lat. agressio, výpad, útok) v psychologicko-sociologickém pojetí znamená napadení, útočné jednání, které se projevuje záměrným poškozováním nebo násilným omezováním jiné osoby nebo věci. Agrese se může projevovat fyzickým napadením, ale také verbálně, například urážkami a pomluvami. (M. Petrusek, Velký sociologický slovník I )

Sklon k nepřátelskému, útočnému jednání osob i živočichů, který se projevuje agresemi, se nazývá agresivita. (Encyklopedický slovník ED, Praha 1993 )

Články k tématu

 


redakce

administrator

Tým manipulatori.cz