Jiří Černohorský a jeho spolek Čest, svoboda, respekt pořádají na sociální síti sbírku na pomoc postižené Moravě. Na účet se mu sešlo už přes 300 tisíc Kč. Dosud by se jednalo o chvályhodný počin. Jiří Černohorský však nedodržel zákon a sbírku neohlásil na magistrátu.

Podmínkou pro zahájení konání veřejné sbírky je vydání osvědčení o tom, že sbírku lze konat. Toto osvědčení vydává krajský úřad kraje, ve kterém má právnická osoba své sídlo. Pokud chcete sbírku vyhlásit v souvislosti neočekávané události, např. živelní pohromy, neočekávaného válečného konfliktu či na pomoc obětem nešťastné události, lze sbírku vyhlásit okamžitě, ale je nutné o tom příslušný krajský účet informovat a zaslat i všechny potřebné informace a formuláře. Pro spolek Čest, svoboda, respekt je příslušným „krajským“ úřadem Magistrát hlavního města Prahy. Dle našich informací však magistrát o tom, že by spolek vyhlásil takovou sbírku, nic neví.

Jiří Černohorský patří mezi nejvýraznější postavy dezinformační prokremelské scény a zároveň také známá tvář tuzemského extremismu je řečníkem i organizátorem demonstrací. Je také známo, že čelí řadě exekucí. Analytik Roman Máca navíc zjistil, že před nedávnem byl odsouzen na rok odnětí svobody podmíněně se zkušební dobou na 18 měsíců. V případě, že právnická osoba, anebo i fyzická osoba pověřená konáním sbírky, provádí sbírku nelegálně, anebo nesplnila všechny zákonné náležitosti, dopouští se správního deliktu dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a hrozí jí pokuta až do výše 500 000 Kč. Pokud by se prokázalo, že někdo úmyslně vybral v rámci nelegální sbírky více než 10 tisíc korun, dopustil by se trestného činu podvodu, za který trestní zákoník ukládá sazbu v dolní hranici až dvou let odnětí svobody.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.