Ruská státní agentura pro výzkum veřejného mínění VCIOM provedla letos v květnu telefonický průzkum u 2000 respondentů, kterým položila otázky týkající se dvou témat: zda podle nich existuje spiknutí, které chce přepsat ruské dějiny, a zda existuje spiknutí, jehož cílem je zničit tradiční ruské duchovní hodnoty. Odpovědi respondentů byly vyhodnoceny podle jejich vzdělání a podle věku, výsledná zpráva byla zveřejněna 20. srpna. Následující text přebíráme přímo z webových stránek agentury VCIOM.

Teorie spiknutí proti Rusku

Dvě třetiny Rusů (66 %) se domnívají, že existuje skupina osob usilující přepsat ruské dějiny a překroutit historická fakta s cílem uškodit Rusku a umenšit jeho velikost. Mezi respondenty ve věku 45–59 let a starších lidí (60+) je tento poměr vyšší: 72 %.

Čtvrtina dotázaných (26 %) věří, že taková skupina osob neexistuje. Tento názor častěji sdílejí mladí lidé od 18 do 24 let (47 %) a lidé s neúplným středním vzděláním (42 %), kteří tvrdí, že pokud jednotliví historici revidují historické události v Rusku, činí tak proto, že se chtějí dobrat jistoty.

Většina ruských občanů (63 %) věří v existenci jakési organizace, která usiluje o zničení duchovních hodnot, které se mezi Rusy vytvořily, pomocí propagace netradičních sexuálních vztahů. Poměr je vyšší mezi osobami od 45 do 59 let (69 %) a u lidí se středním odborným vzděláním (67 %).

Opačného názoru je čtvrtina Rusů (24 %), podle které žádná takováto propaganda propagace netradičních sexuálních vztahů v Rusku neexistuje. Mládež (18–24 let) více než ostatní (48 %) tvrdí, že lidé hájící práva sexuálních menšin v Rusku nesledují podvratné cíle.

S jakým tvrzením souhlasíte nejvíce? (uzavřená otázka, jedna odpověď, % z celkového počtu respondentů)

  Všichni respondenti Osoby s neúplným středním vzděláním Osoby s úplným středním vzděláním Osoby s úplným středním odborným vzděláním Osoby s dokončeným a nedokončeným vysokoškolským vzděláním (od 3. ročníku výše)
Existuje skupina osob usilující přepsat ruské dějiny a překroutit historická fakta s cílem uškodit Rusku a umenšit jeho velikost. 66 51 64 68 66
Neexistuje skupina osob usilující přepsat ruské dějiny, nahradit historická fakta, aby uškodila Rusku a umenšila jeho velikost. Pokud jednotliví historici revidují historické události v Rusku, činí tak proto, že se chtějí dobrat jistoty. 26 42 27 23 27
Neumím odpovědět 8 7 9 9 7

S jakým tvrzením souhlasíte nejvíce? (uzavřená otázka, jedna odpověď, % z celkového počtu respondentů)

  Všichni respondenti 18-24

let

25-34  let 35-44  let 45-59  let 60 let a více
Existuje skupina osob usilující přepsat ruské dějiny a překroutit historická fakta s cílem uškodit Rusku a umenšit jeho velikost. 66 51 56 65 72 72
Neexistuje skupina osob usilující přepsat ruské dějiny, nahradit historická fakta, aby uškodila Rusku a umenšila jeho velikost. Pokud jednotliví historici revidují historické události v Rusku, činí tak proto, že se chtějí dobrat jistoty. 26 47 34 27 21 18
Neumím odpovědět 8 2 10 8 7 10

S jakým tvrzením souhlasíte nejvíce? (uzavřená otázka, jedna odpověď, % z celkového počtu respondentů)

  Všichni respondenti Osoby s neúplným středním vzděláním Osoby s úplným středním vzděláním Osoby s úplným středním odborným vzděláním Osoby s dokončeným a nedokončeným vysokoškolským vzděláním (od 3. ročníku výše)
Existuje skupina osob, která usiluje o zničení duchovních hodnot, které se mezi Rusy vytvořily, pomocí propagace netradičních sexuálních vztahů. 63 48 58 67 65
Žádná propagace netradičních sexuálních vztahů v Rusku neexistuje. Lidé hájící práva sexuálních menšin v Rusku nesledují podvratné cíle. 24 29 24 20 26
Neumím odpovědět 13 23 18 13 9

 

S jakým tvrzením souhlasíte nejvíce? (uzavřená otázka, jedna odpověď, % z celkového počtu respondentů)

  Všichni respondenti 18-24

let

25-34  let 35-44  let 45-59  let 60 let a více
Existuje skupina osob, která usiluje o zničení duchovních hodnot, které se mezi Rusy vytvořily, pomocí propagace netradičních sexuálních vztahů. 63 44 56 67 69 67
Žádná propagace netradičních sexuálních vztahů v Rusku neexistuje. Lidé hájící práva sexuálních menšin v Rusku nesledují podvratné cíle. 24 48 28 21 21 18
Neumím odpovědět 13 8 16 12 10 15

 

Zdroj: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9259

K průzkumu se vyjádřil vedoucí Centra pro sociálně ekonomický výzkum Ústavu pro sociologii správy Ruské akademie národního hospodářství a státní služby při prezidentovi RF (a zároveň spolupracovník agentury VCIOM) Oleg Černozub:

„To, že ‚existuje skupina osob‘ usilující revidovat tradiční hodnoty a přepsat historii, je zcela zřejmé. A to především na kolektivním ‚západě‘, z něhož se k nám dostávají pouhé ozvěny těchto pokusů. Připomeňme si depresivní popularitu mimořádně nekvalitních děl ‚západní kultury‘, různé pseudohistorické opusy, které v naší zemi vycházely v posledních 15 – 20 letech. Na pozadí této skutečnosti naše výsledky ukazují pouze na zvýšenou kritičnost veřejného povědomí v této věci. Uvědomíme-li si, že tento ‚okruh osob‘ je spojen ani ne tak organizačními, jako spíše ideologickými vazbami, žádná ‚konspirační teorie‘ nyní ani v nejbližší době nevznikne.“

Zdroj: http://www.interfax.ru/russia/625832

Závěr:

Výsledky výzkumu jsou znepokojující. Nadpoloviční většina osob v Rusku věří oběma zkoumaným konspiracistickým názorům. Vysokoškolské vzdělání průměr dokonce ještě zhoršuje. Lze usuzovat, že to je tím, že tyto očividné nesmysly šíří právě i pracovník státní vysoké školy Černozubov, který bohužel není sám. V Rusku totiž mají „kandidáty historických věd“, kteří tvrdí, že teprve Sovětský svaz Čechům přinesl vzdělání, průmysl a kulturu nebo že sovětská vojenská agrese proti Československu v roce 1968 zabránila třetí světové válce. Skutečnost, že spiklenecké teorie propagují vysokoškolští pedagogové, dokazuje totální úpadek ruského humanitního vzdělání, které pouze plní příkazy Kremlu. Akce, jako bylo například letošní Česko-ruské diskusní fórum, kde se (zcela zbytečně) setkali čeští a ruští historici, tak zcela pozbývají smyslu.


author