HOAX: Konec zlatých časů. Zlikvidovala EU české zemědělství?


V dezinformačních médiích i na sociálních sítích je často prezentován názor, že zatím co zemědělství v Československu bylo soběstačné, současné zemědělství je v krizi. Příklad tomu může být například tento obrázek (výše), ve kterém je explicitně tvrzeno, že konec soběstačnosti začala vstupem ČR do EU.  Právě EU je terčem i jiných podobných textů.

A jak tomu je ve skutečnosti? Ano, české zemědělství je v krizi. Soběstačnost v produkci vepřového činní 47%, v oblasti drůbežího masa 58%, v oblasti hovězího masa 79%, na druhou stranu Česká republika dlouhodobě produkuje více mléka, než spotřebuje, v České republice se ročně zkonzumuje téměř 2,7 miliardy vajec ročně. Nicméně se vyprodukuje pouze 2,1 miliardy. Soběstačnost je tedy cca 78 %. Zde ovšem není započítán drobný chov.

Poněkud liché ovšem je tuto situaci svádět na EU. Graf vývoje stavů hospodářských zvířat jasně ukazuje na to, že největší propad byl jak v oblasti stavu vepřů, tak v oblasti skotu v letech 1989 -1995. V té době samozřejmě ČR v EU nebyla a EU neměla tak silné nástroje, jako například dnes, kterými by v té době situaci ovlivnila. Jeden z důvodů byla transformace státem řízených družstev na tržní, kdy se začalo zjišťovat, že ne po všem je poptávka. Nutno dodat, že například mlékárenské firmy umí dojit efektivněji a i při nižších stavech skotu je mléka dostatek. Svaz chovatelů prasat pak v nejnovější zprávě konstatuje: „Zdá se, že chovatelé prasat spatřili světlo na konci tunelu. Ceny v celé Evropské unii rychle rostou a nezbývá než doufat, že se růst přelije v nejbližších týdnech i k nám. Není žádným tajemstvím, že hlavním strůjcem pozitivní změny je skvělé tempo exportu především do jihovýchodní Asie spolu s poklesem nabídky jatečných prasat ve většině důležitých produkčních zemí. Vleklá ekonomická krize způsobila pokles stavů téměř všude a jatečných prasat začíná být nedostatek. Jen v Německu bylo v posledních dvou týdnech poraženo o 10% zvířat méně, než je v tuto dobu obvyklé. Pro chovatele překvapivou informací však zřejmě bude, že export běží velmi dobrým tempem již od počátku roku. Podle informací z Eurostatu bylo již v lednu letošního roku vyvezeno o 10% vepřového více než v lednu 2017. Pro další měsíce se předpokládá, že se tempo exportu ještě zrychlí. V Číně totiž AMP způsobil propad stavů prasnic o 20 %. Analytici mluví dokonce o tom, že Čína zdvojnásobí svůj, již tak obří, dovoz.“

Českému zemědělství se poměrně daří v rostlinné výrobě. Například patříme k největším vývozcům kmínu. České zemědělství je soběstačné v produkci obilovin, olejnin nebo cukrové řepy, ale ne už v pěstování ovoce nebo zeleniny.

Mimochodem. Obrázek hovoří i o vstupu západních dravců na český trh. V pobírání evropských dotací na zemědělství vede v Česku firma Agrofert. V roce 2017 měla společnost podíl 49 %. Firma se kromě zemědělství věnuje celé řadě dalších činností, jako například výrobě hnojiv a osiv, zpracování surovin na hotové potraviny od pečiva po maso nebo distribuci strojů. Mezi firmy koncernu patří například firmy Kostelecké uzeniny, Vodňanské kuře nebo Penam. Druhý je holding agropodnikatele Gabriela Večeři Agro Měřín. Společnost kromě zemědělství se věnuje i produkci vína, medu a hotových výrobků z masa. Třetí je miliardář Radovan Vítek, který v roce 2014 začlenil do svého převážně realitního podnikatelského portfolia skupinu Spojené farmy. Ta se zaměřuje především na biozemědělství.

 
Jan Cemper