Nejen na sociálních sítích se šíří zpráva o tom, že kapesné migrantů v ČR dosahuje výše 21.000,- Kč. Kolik je na tom pravdy? 

Tento obrázek “inzerátu českého důchodce” koluje sociálními sítěmi už nějaký čas. Píše se v něm “vyměním svůj starobní důchod, získaný za 45 let práce, za kapesné migrantů v ČR (21 000 Kč/měs.)”. Využívá se – jak jinak – jako argument proti tomu, aby naše republika přijímala uprchlíky.

S podobnými zprávami se lze setkat ale i jinde. Zde Svobodnénoviny.eu

Drobnou zajímavostí je, že podobná argumentace se nevyskytuje jen v češtině.

Ale zpátky do Čech. Zprávu o “kapesném” ve výši 21.000,- Kč najdeme dále na webu Tadesco, Lajkit a další. Tak si v tom pojďme udělat jasno.

Fakta

Stručná verze: “Kapesné” pro žadatele o azyl činí buď 30 Kč na den ( v přijímacím středisku, nebo 3410 Kč v pobytovém středisku. Je-li azyl udělen, má takový člověk z hlediska sociálního zabezpečení stejná práva a povinnosti jako kterýkoli občan ČR. O žádné automatické dávce či kapesném ve výši 21.000,- Kč však nelze mluvit.

Obsáhlejší verze: Azylovým řízením se zabývá zákon o azylu (325/1999 Sb.) a úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplaty řeší vyhláška 376/2005 Sb.

  • Existuje nárok na kapesné ve výši 30,-/den pro žadatele o mezinárodní ochranu (azyl) v přijímacím středisku.
  • V pobytovém středisku dostává žadatel o udělení mezinárodní ochrany namísto stravy (v pobytových střediscích není žadatelům o azyl poskytována strava, vaří si sami) částku ve výši životního minima, např. pro jednotlivce 3 410 Kč / měsíc.
  • Pokud má žadatel o udělení mezinárodní ochrany vlastní finanční prostředky, které převyšují částku životního minima, musí v přijímacím středisku hradit stravu (112 Kč za den) a ubytování (130 Kč za den), případně v pobytovém středisku ubytování (130 Kč za den) a současně mu není vyplácen příspěvek namísto stravy.
  • Je-li azyl udělen, pak tito držitelé mezinárodní ochrany mají z hlediska sociálního zabezpečení (pomoc v hmotné nouzi, státní sociální podpora, podpora v nezaměstnanosti) stejná práva a povinnosti jako osoby s trvalým pobytem na území České republiky. Přehled státní sociální podpory naleznete zde.

A na závěr trocha statistiky

To, že někdo o azyl zažádá, neznamená, že ho také dostane. Tak například v roce 2015 žádalo 1525 cizinců, uspělo jich 71. Téměř polovina žadatelů pochází z Ukrajiny.

Zdroj: Reprint ČT

Počty žádostí o azyl v ČR nejsou rozhodně nijak dramatické, obzvlášť srovnáme-li je s počty z některých předchozích let. Což samozřejmě nikterak nebrání některým mainstreamovým médiím ve strašení:


contributor