Kauza kolem Jaroslava Foldyny upozornila i na citát, který je často připisován Winstonovi Curchillovi, ačkoliv ho nikdy nikdo nedohledal nebo nedoložil jeho pravost. Citát má znít:

„Fašisté budoucnosti budou sami sebe nazývat antifašisty.“

V angličtině se tento citát šíří v podobě:

„The Fascists of the future will be the anti-fascists.”

Ve skutečnosti neexistuje jakýkoliv relevantní zdroj, který by dokázal, že Winston Churchill kdy takovou větu řekl nebo napsal.

„Neexistoval žádný důkaz, že by to někdy řekl a proto je nutné vycházet z toho, že to neřekl,“ tvrdí Společnost Winstona Churchilla (1, 2).

Odkud se tedy citát vzal? Expres.cz 9. května napsal: „A protože nejde zdaleka o jediný Churchillovi mylně přisuzovaný výrok, na internetu existují dokonce stránky zaštítěné historickými ústavy obsahující seznamy vět, které někdejší dokonalý politik měl podle mylných spekulací pronést, ale přitom tak nikdy neučinil. Právě tento výrok v nich figuruje na předních místech. Ve skutečnosti měl podobný citát pronést senátor Louisiany Huey Long. Údajně však mluvil o tom, že antifašismem se bude nazývat fašismus, který jednou dorazí do Spojených států amerických. Je ale možné, že i jemu jsou taková slova připisována chybně.“

Podle webu Snopes tomu tak pravděpodobně je a neřekl ho ani senátor Louisiany Huey Long. Snopes zjistil, že citát je též přisuzován Sinclairovi Lewisovi (1885-1951) – americkému romanopisci. Snopes dohledal citát Jamese Watermana Wise Jr. v edici The Christian Century z 5. února 1936. Ten zní takto:
„Pokud přijde fašismus (pozn. red. myšleno do USA), nebude se moci identifikovat ani žádnými “košilemi” ani s “insigniemi”, ale bude pravděpodobně “zabalen do americké vlajky a transformován  jako prosba o svobodu a zachování ústavy.“

V článku As We Go Marching (z roku 1944) od Johna Thomasa Flynna se pak píše:

„Ale když přijde fašismus, nebude mít formu protiamerického hnutí nebo hitlerovských uniforem, praktikující nelidskost. Ani nebude v podobě křížové výprav ženoucí nás do války. Objeví se spíše za hábitem horlivého vlastenectví….“

Je tedy pravděpodobné, že tento pokřivený citát vznikl překroucením jednoho z těchto dvou citátů.

Napsal: Jan Cemper


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.