Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před podvodnými e-mailovými zprávami, které se začaly v březnu šířit spolu s výzvou k úhradě dluhu.

( Publikováno ve spolupráci s Hoax.cz )

Jen málokoho by asi nechala v klidu zpráva vyzývající k úhradě dluhu pod pohrůžkou exekuce. A právě takový email se začal v březnu šířit českým internetem. Pokud se dostal i k vám, ignorujte ho, smažte a neklikejte na žádný z vložených odkazů.

Emailem se šíří následující podvodná zpráva:

Soudní exekutor Mgr.Stanislav Molák, Exekutorský úřad Havlíčkův Brod
pověřený provedením exekuce: č.j. 10 EXE 197/2017 -15, na základě
exekučního titulu: Příkaz č.j. 071579/2017-567/Čpn/H V.vyř., vás ve
smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění
vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul,
jakož i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního
exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního
exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 15 027,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 5 167,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 8 616,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností je třeba uhradit na účet soudního
exekutora (č.ú. Česká Spořitelna : 3400098389/0800 ČSOB : 265629859/0300 Fio Banka : 2100512723/2010, variabilní symbol 15150478, ve lhůtě 5 dnů od doručení této výzvy a to celou částku.

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 5 dnů od doručení této výzvy,
bude provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného
ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku
splnění povinnosti.

Zpráva dále obsahuje odkaz na údajné detaily exekuce (pro nešíření přidáváme pouze jako screenshot):

Jenže jde o podvod. Nic neplaťte, na odkazy neklikejte

Web Hoax.cz upozorňuje, že se jedná o podvodný e-mail, jehož cílem je infikovat počítač škodlivým kódem – trojským koněm.

Falešné stránky na doméně exekutor.site jsou věrnou kopií skutečných stránek exekutorského úřadu, ale rozšířeny o zákeřnou část “Vaše exekuce”. Právě v té části je umístěn ke stažení škodlivý program exekucni_prikazEX50-2017.exe. Na stránkách se snaží imitovat, že jde o ZIP archív, a po stažení má ikonku Adobe readeru. V současnosti ho některé antiviry detekují pod názvy Gen:Variant.Strictor.120254 nebo Trojan.Encoder.10337, případně Gen:Variant.Strictor.120254.

Útočníci počítají s tím, že některé antiviry mohou jejich havěť detekovat a proto doporočují ignorovat nebo vypnout antivirovou ochranu. To by samozřejmě bylo neuvážené a neopatrnému uživateli by se tato havěť mohla usídlit v počítači a začít škodit.

Jak probíhá skutečná exekuce?

Zapamatujte si, že exekutorský úřad nikdy nerozesílá výzvy e-mailem, ale pouze v papírové podobě nebo datovou schránkou.

Vyjádření exekutorského úřadu:

Upozorňujeme na falešné výzvy rozesílané z cizí adresy(z “…@exekutor.site” jako “Exekuce 050 EX 4309/14-52 VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE”), které předstírají, že jsou z našeho úřadu. Neotvírejte přílohy a neklikejte na odkazy obsažené v tomto podvodném e-mailu. Pokud se potřebujete ujistit, že je vše v pořádku, volejte na čísla 569 420 480 nebo 605 134 344. (viz stránky exekutorské komory )

Poznámka

Po vyhledání čísel účtů se ukazuje, že tyto byly již v roce 2014 několikrát v diskuzích označeny v souvislosti s podvody s elektronikou a léčivy.


administrator

Tým manipulatori.cz