V Moskvě se od 26. května do 3. června 2017 konal Všeslovanský sněm, o kterém přinesla zprávy i naše média, například server Aktuálně. Sněmu se zúčastnili zástupci ze slovanských zemí, v tomto textu se však zaměřím pouze na Slovenskou a Českou republiku.

Slovensko zastupovali mimo jiné Tibor Rostáš, šéfredaktor konspiracistického webu Zem a vek, přední slovenský národovec a antisemita, který čelí trestnímu oznámení za článek Klin Židov medzi Slovanmi, a také Marián Tkáč, předseda Matice slovenské, která se letos nechvalně proslavila videem k vyhlášení Slovenského štátu (o obhajobu se Tkáč pokoušel v rozhovoru pro televizi TA3), obhajováním Jozefa Tisa (opět Tkáč, tentokrát na webu Slovenské národné noviny) a která se spolupracuje s polovojenskou národoveckou organizací Slovenskí branci. Dalšími organizacemi byly občanské sdružení Slavica, Mladá Matica, Združenie Slovanskej vzájomnosti, a Spolok slovenských spisovateľov.

Českou republiku zastupoval mimo jiné Jan Korál, který je zřizovatelem konspiracistického a antisemitského webu NWOO, funkcionářem proruské organizace Ne základnám a také členem vedení tzv. Výboru národní kultury (ten sídlí na pražské adrese Politických vězňů 9 spolu s dalšími nechvalně známými organizacemi, jako jsou Klub českého pohraničí, Haló noviny, Levicový klub žen, Unie českých spisovatelů, Slovanský výbor ČR nebo KSČM).

Vedle toho je Korál také jedním ze zakladatelů tzv. Asociace nezávislých médií, o které už náš server psal v souvislosti s antisemitismem. V reakci na náš listopadový článek se další spoluzakladatel ANM, Petr Žantovský, zastal konspiracistických webů AC24 a NWOO těmito slovy:

„A za mimořádně hloupé považuji, že svou rétoriku vůči některým webům (aniž bych zde dělal jejich advokáta) stavíte mj. na rozsáhlých citací z “diskusí“ pod články. Dobře víte, co také “diskuse“ zpravidla obsahují a že jejich obsah málokdy vypovídá o autorské části příslušného webu.“

Pan Žantovský tehdy ovšem suverénně opominul, že do zmíněných tvrdě antisemitských diskusí se v případě NWOO aktivně zapojoval přímo i administrátor, tedy pan Korál, aniž by ovšem bylo patrné, že by mu tyto projevy vadily, a rovněž vynechal, protože se mu to patrně nehodilo do krámu, proč server nabízí ke stažení tu nejodpornější antisemitskou literaturu (asi ji tam panu Korálovi někdo proti jeho vůli podstrčil a podstrkuje ji dosud).

Na výše zmíněném slovanském (čti ruském) sněmu Jan Korál přednesl (v ruštině) projev pod názvem „Amerikanizace české kultury, její důsledky a cesta zpět k naší národní identitě“, který je možné si najít například na stránkách Výboru národní kultury nebo i na Korálově domovské stránce NWOO. Korálovo vřelé slovanství dokazují následující dvě ukázky:

 „Vznik Československa byl tedy výsledkem jednání českých a slovenských politických elit tehdejší doby se světovými velmocemi a nikoliv pouze suverénní akcí našich národů, kterou by okolní svět pouze musel vzít na vědomí. Důležité je mít na paměti, že tehdy byli u nás všichni důležití lidé členy spolků Svobodných zednářů a tehdejší politická jednání probíhala na pozadí tohoto druhu s vyloučením veřejnosti, které pak byly pouze oznámeny výsledky dohod mezi „vrchností“. Je to bohužel příznačné pro naše novodobé dějiny až do dnešních dnů.“

„Drtivá většina činnosti našich politiků probíhá pouze jako plnění instrukcí z Bruselu, Washingtonu a případně Tel-Avivu. S Izraelem má naše země velmi nadstandardní vztahy a ukazuje se na tom, že sionisté, kteří sami sebe nechápou jako součást českého národa, ale jako etnikum vyvolené ke světovládě, mají v naší zemi velmi silný vliv.  Však i pro svůj židovský původ a členství otce v zednářské lóži, byl Václav Havel vybrán za prezidenta už v dobách, kdy byl pronásledován komunistickým režimem. Už v 70. a 80. letech u nás byli někteří disidenti a komunisté vybráni pro role budoucích politických špiček, kteří přivedou naši zemi pod vládu globálních korporací a finančních a mediálních institucí, které mají velmi často židovské majitele. Protokoly Sionských mudrců jsou u nás, jako téměř všude ve světě, označeny za rasistické dílo, místo za sociologickou studii odhalující skutečný způsob manipulace obyvatelstva, kterou to ve skutečnosti je. Každý, kdo na to upozorní, je stejně jako všude jinde ve světě okamžitě označen za antisemitu, i když je tento pojem silně zavádějící. Přemýšlet a diskutovat o tomto tématu je u nás nepřípustné.“

Napjatě očekáváme, jakým způsobem se pan Žantovský zastane svého kolegy z Asociace nezávislých médií (po výše uvedeném Korálově příspěvku by snad ale už byl na místě název Asociace náckovských médií).


author