Jiří Táborský – Zranitelnosti v informačním prostoru

Přednášející: Jiří Táborský

Většinu profesního života strávil v médiích (HN, LN, Česká pozice aj.), kde se zaměřoval zejména na oblast veřejných financí, rozpočtu, daní a sociálních systémů. V posledních letech se také věnuje e-governmentu, kybernetické bezpečnosti a obecně IT ve veřejném sektoru. Později působil jako ekonomický a procesní analytik ve státní správě a v letech 2016-18 tiskový mluvčí a šéf komunikace kampaně prezidentské kampaně Michala Horáčka. Nyní je na volné noze. Autor knihy V síti dezinformací – Proč věříme alternativním faktům.
Středa 4. 3. 2020, hlavní budova FF UK, Praha.

Více o akci: 
Přednáškový cyklus otevřený pro veřejnost „Na frontách informační války“

Cyklus určený studentům historie a příbuzných oborů v bakalářském i
magisterském cyklu studia, ale i všem dalším zájemcům z jiných oborů i jiných fakult, bude
věnován zkoumání informací a informačních kampaní a s nimi spjatých vlivových akcí. Na
příkladech bude vysvětlen pojem informační operace zahrnující například komplexní působení na
„citlivá“ polarizační témata formou šíření (dez)informací, šíření vlastního, například historického nebo
vědeckého narativu, akcí ve fyzickém prostoru a šíření narativů pomocí jednotlivých subjektů
zajišťující jejich podporu. Ve vazbě na současnou podobu propagandy, konspirace a
(dez)informační války se přednostně v českém prostoru zaměříme jak na obsah, tak na
specifické formy šíření dezinformací (fenomén řetězových mailů atp.), na jejich původ, účel a
cíl, dále na využití synergie v souběžném působení jednotlivých specifických forem zajišťujících
jejich věrohodnost pro nepoučeného adresáta informace, a konečně na způsoby obrany proti nim a
na efektivní boj s nimi

Místo: hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 2. patro, č. 200
Přednášky jsou volně přístupné veřejnosti až do naplnění kapacity přednáškového sálu.

Datum

Bře 04 2020

Čas

14:10 - 15:45

Cena

Zdarma

Umístění

Filozofická fakulta UK - hlavní budova
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38, Praha 1
Kategorie