Jiří Kůs – Persvaze a nové technologie

Přednášející: Jiří Kůs

( články autora ) Český podnikatel, psycholog, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, propagátor nanotechnologií a konceptu třetí průmyslové revoluce amerického ekonoma Jeremy Rifkina.
26.2.2020, hlavní budova FF UK, Praha.

Více o akci: 
Přednáškový cyklus otevřený pro veřejnost „Na frontách informační války“

Cyklus určený studentům historie a příbuzných oborů v bakalářském i
magisterském cyklu studia, ale i všem dalším zájemcům z jiných oborů i jiných fakult, bude
věnován zkoumání informací a informačních kampaní a s nimi spjatých vlivových akcí. Na
příkladech bude vysvětlen pojem informační operace zahrnující například komplexní působení na
„citlivá“ polarizační témata formou šíření (dez)informací, šíření vlastního, například historického nebo
vědeckého narativu, akcí ve fyzickém prostoru a šíření narativů pomocí jednotlivých subjektů
zajišťující jejich podporu. Ve vazbě na současnou podobu propagandy, konspirace a
(dez)informační války se přednostně v českém prostoru zaměříme jak na obsah, tak na
specifické formy šíření dezinformací (fenomén řetězových mailů atp.), na jejich původ, účel a
cíl, dále na využití synergie v souběžném působení jednotlivých specifických forem zajišťujících
jejich věrohodnost pro nepoučeného adresáta informace, a konečně na způsoby obrany proti nim a
na efektivní boj s nimi

Místo: hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 2. patro, č. 200
Přednášky jsou volně přístupné veřejnosti až do naplnění kapacity přednáškového sálu.

Datum

Úno 26 2020

Čas

14:10 - 15:45

Cena

Zdarma

Umístění

Filozofická fakulta UK - hlavní budova
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38, Praha 1
Kategorie