Týdeník Echo záslužně uspořádal pro číslo 43/2018 diskusi o Istanbulské úmluvě. Diskusi moderoval Daniel Kaiser a zúčastnili se jí na straně zastánců úmluvy Zdena Prokopová za organizaci ROSA (součást České ženské lobby) a senátor Jiří Dienstbier a na straně odpůrců čerstvá senátorka Jitka Chalánková a advokát Jakub Kříž, který v právních sporech zastupuje katolickou církev.

V jinak korektní diskusi ovšem JUDr. Kříž v pasáži o genderu zareagoval na otázku „K čemu taková výchova může vést? Že se dětem ve 12 letech bude říkat, že si mohou změnit pohlaví?“ následujícími slovy: „Ve Španělsku jsou učebnice pro nižší stupeň základní školy, kde mají nakreslené holčičky s penisem a chlapečky s vagínou. Dokonce byla taková reklama na autobuse.“

Taková informace vypadá dosti děsivě. Podařilo se ovšem najít zdroj. Zjevně jím pro pana Kříže byl americký web Breitbart, který 12. ledna 2017 převzal zprávu z anglickojazyčné verze španělského listu El País z předchozího dne. Článek informoval o akci baskického sdružení rodičů transgender dětí „Chrysallis Euskal Herria,“ které díky daru utajeného amerického obchodníka (28 000 €) spustilo kampaň se 150 plakáty ve velkých městech v Baskicku a Navařře. Hlavní motivací tohoto sdružení byla výrazně vyšší sebevražednost transgender dospělých, která údajně činí 41 % oproti 1,6 % u běžné populace. (Breitbart text zkrátil a zmínku o sebevraždách vynechal.)

Jak se nesporně ukázalo, JUDr. Kříž ve svatém náboženském zápalu proti Istanbulské úmluvě manipuluje, ba dalo by se konstatovat, i že lže, aby dodal váhu svým argumentům. Jako by nestačilo, že probošt Piťha sdílí konspirační teorie o manifestu homosexualismu.

Argument pana Kříže nakonec velmi připomíná prastarý vtip o Rádiu Jerevan: „Dobrý den, je pravda, že soudruh Chabridze vyhrál v Tbilisi v loterii auto?“ Odpověď: „Ano, je to pravda, ale nebyl to soudruh Chabridze, ale soudruh Volkov, nebylo to v Tbilisi, ale v Leningradě, nebylo to auto, ale kolo a nevyhrál je, ale ukradli mu ho.“


Profilový obrázek

author