Týdeník Echo záslužně uspořádal pro číslo 43/2018 diskusi o Istanbulské úmluvě. Diskusi moderoval Daniel Kaiser a zúčastnili se jí na straně zastánců úmluvy Zdena Prokopová za organizaci ROSA (součást České ženské lobby) a senátor Jiří Dienstbier a na straně odpůrců čerstvá senátorka Jitka Chalánková a advokát Jakub Kříž, který v právních sporech zastupuje katolickou církev.

V jinak korektní diskusi ovšem JUDr. Kříž v pasáži o genderu zareagoval na otázku „K čemu taková výchova může vést? Že se dětem ve 12 letech bude říkat, že si mohou změnit pohlaví?“ následujícími slovy: „Ve Španělsku jsou učebnice pro nižší stupeň základní školy, kde mají nakreslené holčičky s penisem a chlapečky s vagínou. Dokonce byla taková reklama na autobuse.“

Taková informace vypadá dosti děsivě. Podařilo se ovšem najít zdroj. Je jím deník El País. Článek ovšem informoval o akci baskického sdružení rodičů transgender dětí „Chrysallis Euskal Herria,“ které díky daru utajeného amerického obchodníka (28 000 €) spustilo kampaň se 150 plakáty ve velkých městech v Baskicku a Navařře. Hlavní motivací tohoto sdružení byla výrazně vyšší sebevražednost transgender dospělých, která údajně činí 41 % oproti 1,6 % u běžné populace. Mimochodem, článek později převzal server Breitbart, který text zkrátil a zmínku o sebevraždách vynechal.

Jak se nesporně ukázalo, JUDr. Kříž ve svatém náboženském zápalu proti Istanbulské úmluvě manipuluje, ba dalo by se konstatovat, i že lže, aby dodal váhu svým argumentům. Jako by nestačilo, že probošt Piťha sdílí konspirační teorie o manifestu homosexualismu.

Argument pana Kříže nakonec velmi připomíná prastarý vtip o Rádiu Jerevan: „Dobrý den, je pravda, že soudruh Chabridze vyhrál v Tbilisi v loterii auto?“ Odpověď: „Ano, je to pravda, ale nebyl to soudruh Chabridze, ale soudruh Volkov, nebylo to v Tbilisi, ale v Leningradě, nebylo to auto, ale kolo a nevyhrál je, ale ukradli mu ho.“

 

AKTUALIZACE 6.6.2021: V článku se původně objevila věta: “Podařilo se ovšem najít zdroj. Zjevně jím pro pana Kříže byl americký web Breitbart, který 12. ledna 2017 převzal zprávu z anglickojazyčné verze španělského listu El País z předchozího dne.” Zda pan Jakub Kříž použil jako zdroj krajně pravicový Breitbart nemůžeme prokázat. Za naše nařčení se mu tedy omlouváme. 

Jan Cemper, šéfredaktor


author