Bylo prokázáno, že tvrzení proruského serveru Aeronet o zapojení americké ambasády do protizemanovského protestu jsou lživá. Už od 18. listopadu 2014 bylo možné zjistit pravdu. Přesto je však tento hoax soustavně opakován nebo sdílen.

Podvržená zpráva a její vyvrácení

Záhy tomu budou dva roky, kdy 17. listopadu došlo v Praze a v Brně k demonstracím proti Miloši Zemanovi, na kterých mu byla vystavena červená karta. Hned druhý den vyšel pod názvem Víme, kdo organizoval rozdávání červených karet proti Zemanovi! (jako obvykle anonymní) pověstný lživý text na proruském serveru Aeronet. Jeho hlavní tvrzení lze shrnout takto:

  1. Akci proti Zemanovi na Národní třídě v Praze organizovala ambasáda USA prostřednictvím své externí pracovnice Šárky Kadlecové.
  2. Červené kartičky byly dodány ambasádou a rozdávány z krabice odeslané ambasádou na adresu Šárky Kadlecové, což má dokumentovat fotografie uvedená Aeronetem.

Tato tvrzení ještě týž den, tedy 18. 11. 2014, vyvrátila facebooková stránka Zpravodajství bez cenzury a o den později Jiří Schmied na serveru Disidenti.

Jiří Schmied uvedl vyvracející argumenty:

  1. Fotografie nepochází z Prahy, ale z Brna.
  2. Odesilatelem krabice byla Šárka Václavíková, spoluorganizátorka brněnské demonstrace „Chci si s vámi promluvit, pane prezidente.“, adresátem byl prezident České republiky Miloš Zeman.
  3. Lidé na snímku si kartičky nevyzvedávají, ale vkládají je do krabice (to je při pozornějším pohledu koneckonců vidět i na fotografii, na kterou se odvolává Aeronet).
  4. Akce neměla nic společného se Šárkou Kadlecovou.

Podařilo se mi dohledat další materiály, tedy fotografie zde a zde i videa z akce zde (sledujte od času 00:45) a zde (zcela na konci). Na krabici není nic, co by ji spojovalo s americkým velvyslanectvím.

Jiří Schmied na severu Disidenti dne 13. 12. 2014 zveřejnil příspěvek „Aeronet lhal a lhal vědomě“. V něm uvádí, že Aeronet pro neudržitelnost svých tvrzení aktualizoval článek a také v textu bez upozornění nahradil Prahu Brnem. Neaktualizovaná verze je ale k dohledání například zde. Velice zajímavé je i zjištění Jiří Schmieda ve stejném příspěvku, kde citací z diskuse na Aeronetu jasně dokazuje, jak toto tzv. alternativní médium, které se holedbá, že necenzuruje žádný názor, maže nepohodlné odkazy dokazující jeho lži.

Aeronet původní článek aktualizoval ještě jednou a snažil se „argumentovat“ tím, že si místo na Národní třídě si rezervovala organizace Opona o.p.s., jejímž partnerem je velvyslanectví USA a jejíž zakladatel Marek Vocel byl manažerem prezidentské volební kampaně Karla Schwarzenberga.

Akci v Praze ale svolával Martin Přikryl, kytarista a majitel reklamní agentury. Na facebookovém profilu inciativy Chci si s vámi promluvit, pane prezidente. Přikryl v pozvánce uvádí:

„JAK SE TO STANE? Sejdeme se na místě a budeme mlčky očekávat hlavu státu. Když přijde, odstartuje náš protest samotný příchod. Když nedorazí, odstartujeme ho sami. Na povel píšťalky zvednou účastníci demonstrace nad hlavu červenou kartu. Na velikosti nezáleží. Jde o jakoukoliv červenou kartu. Budete-li chtít doprovodit vyloučení pískotem na píšťalku, můžete.

Skutečnost, že karty nepocházely z jednoho zdroje, dokazují například tyto fotografie. Na snímcích je zcela zřetelné, že kartičky jsou různého formátu i barvy.

O podvrhu ze strany Aeronetu konečně svědčí rozhovor s Martinem Přikrylem na idnes i článek na serveru lidovky.

(Texty z obou těchto médií převzaly i Parlamentní listy (zde a zde), které ostatně přinesly i rozhovor s Markem Vocelem pod značně manipulativním názvem „Schwarzenbergovi kreativci, nebo ambasáda USA? Pátrali jsme, kdo stojí za protesty proti Zemanovi“. Závěr článku Jana Rychetského navíc doporučuje čtenáři, co si má myslet.)

Je tedy nade vši pochybu prokázáno, že tvrzení proruského serveru Aeronet jsou lživá. Už od 18. listopadu bylo možné zjistit pravdu. Přesto je však tento hoax soustavně opakován nebo sdílen. Podívejme se, jací „přátelé lidu“ tyto lži recyklují prostřednictvím tzv. alternativních médií:

Šiřitelé aeronetovské konfabulace

Uvádím zdroj, datum a případně autora, pokud příspěvek není anonymní. Komentáře jsou kurzívou. V některých případech jsou uvedeny citace.

Nová republika převzala podvržené tvrzení z Aeronetu už 18. 11. 2015, odtamtud je převzaly České národní listy (provázané s Vodičkovým Svazem bojovníků za svobodu) V převzatých textech je první verze, kde se píše o Praze, po odhalení lži serverem Disidenti anonymové na Aeronetu upravili Prahu na Brno.

Svobodné noviny, 18. 11. 2015, anonym

Zvědavec, 19. 11. 2014, Vladimír Stwora (převzaly Parlamentní listy/EUServer 20. 11. 2014)

Parlamentní listy/Protiproud, 21. 11. 2014, Lubomír Vylíčil. „Za prvé to, že se takzvaná fáma o organizaci a materiálním zabezpečení protizemanovského protestu rozšířila tak snadno, rychle a spontánně znamená, že byla jednak pravděpodobná, uvěřitelná a logická, a pak také, že zde bylo rozsáhlé publikum, připravené takovouto zprávu přijmout. A co víc, nejen přijmout, uvěřit, ale taky předat dál, všem hlavním mediím navzdory.“ (V tomto případě jde o takzvaný „důkaz Werichem“ podle Evy Hrindové.)

Czechfreepres, 21. 11. 2014, Ladislav Kašuka (převzaly Parlamentní listy 15. 12. 2014) (Autorovi by neuškodilo zopakovat si učivo českého jazyka ze základní školy, zejména shodu podmětu s přísudkem.)

Parlamentní listy/EUPortál, 21. 11. 2014, Ivan David

Příbramská KSČM 24. 11. 2014 přímo přebírá z Aeronetu (a mimo jiné píše: „Naším čtenářům doporučujeme sledovat informace z portálu AERONET.CZ, NOVAREPUBLIKA.CZ, REFORMY. CZ, E-REPUBLIKA.CZ, OUTSIDERMEDIA.CZ a samozřejmé i portál KSCM.CZ. Tam je možné získat objektivní informace“)

Parlamentní listy, 29. 11. 2014, odvolání na AE News (Titulek neobsahuje slovo prý, či údajně, v textu je již několikrát uvedeno.)

Facebookový profil Českých národních listů (převzato ze Sputniku), 29. 11. 2014

Parlamentní listy/Vaše věc, 4. 12. 2014, Jiří Paroubek

Parlamentní listy, 4. 12. 2014, Sergej Chelemendik (rozhovor vedl Radim Panenka) (Již zesnulý Sergej Chelemendik byl označován jako „analytik“.)

Parlamentní listy, 2. 1. 2015, JUDr. Josef Kvasnička (bezpečnostní komise SPO)

Právo, 3. 1. 2015, rozhovor s Milošem Zemanem: Vnímal jste nějak konspirační teorie o možném zapojení americké ambasády v protestech proti vám? Všiml jsem si jich, ale nemám žádnou empirickou evidenci, která by mě vedla k tomu, abych to potvrdil. Je to hypotéza, která se nedá vyloučit, ale v této chvíli pro ni neexistují důkazy. (Miloš Zeman se zde dopouští svého charakteristického argumentačního faulu. V době, kdy již bylo velmi dobře známo, že jde o podvrh (a prezident má lepší prostředky, jak se dovědět pravdu, než běžný občan), hovoří Miloš Zeman o hypotéze, která se nedá vyloučit.)

Parlamentní listy, 9. 1. 2015, Petr Štěpánek („politický glosátor, spoluzakladatel a dlouholetý člen ODS“, nyní Alternativa pro Českou republiku, rozhovor vedl Radim Panenka) „Nejvýrazněji se kritici projevili 17. listopadu nejprve na Národní třídě s červenými kartami a následně téhož dne na Albertově, kde létaly i vajíčka před zraky dalších evropských prezidentů. Argumenty demonstrantů byly, že Miloš Zeman navzdory slibu nesjednocuje společnost. Ta je skutečně rozdělená, nicméně dá se říct, kdo to primárně zavinil? “Tomu, že jde o nějaké spontánní akce, může věřit jen hlupák. Výrobu a distribuci červených karet musí někdo zorganizovat, zařídit a taky zaplatit. Nemám potřebu pátrat, zda tyhle stopy vedou do okolí Schwarzenbergova volebního štábu či na americkou ambasádu, ať je tak či tak, anebo úplně jinak, s rozeštváváním společnosti si zahrávají právě tihle „organizátoři“. Že jsou někteří lidé jako ovce, na tom není nic nového. V tomto případě se ovce dobrovolně označily červenými kartami. Ponejvíce připomínaly Maovy následovníky mávající rudými knížkami.“

Parlamentní listy, 4. 2. 2015, Jaroslav Doubrava (rozhovor vedla Daniela Černá) (Senátor Doubrava proslul mimo jiné šířením hoaxu o holčičkách znásilněných imigranty.)

Parlamentní listy, 16. 3. 2015, Martin Koller „Něco takového jako americký ozbrojený cirkus se s výjimkou srpna 1968 v předlistopadových časech již nekonalo. Tentokrát si však politického školení a osvoboditelského cirkusu znovu užijí i civilisté. Jako první se předvedou v rektonautství před kamerami někteří politici, kteří budou vítat osvoboditele, stejně jako kdysi císaře pána, později říšského protektora a následně stranického tajemníka slovy: „Herr éj sudruh ééé čo to hovorím.“ A chleba z hypermarketu bude stylově upečen z americké geneticky vylepšené mouky. Děcka ze školy budou mávat přidělenými americkými vlajkami, neziskoví trotlové zdarma červenými kartami nebo dolary a média budou podlézat a vyrábět propagandu jako o závod. Jen by měli američtí soudruzi natřít některé z vozidel na růžovo, aby to bylo opravdu stylové a táhnout za ním vozík s bombami, které vyhrály demokracii v Kosovu, Iráku, Libyi i jinde.“ (Martin Koller se označuje za „bezpečnostního analytika“)

Parlamentní listy, 22. 3. 2015, Petr Hájek

Web Radka Veličky, 6. 4. 2015

Parlamentní listy/Vaše věc, 9. 4. 2015, Miroslav Pořízek

Parlamentní listy, 27. 5. 2015, František Čuba

Parlamentní listy, 6. 9. 2015, Nela Lisková

Parlamentní listy, 16. 11. 2015, Zdeněk Troška (rozhovor vedl David Hora)

Parlamentní listy/EUPortál, 7. 3. 2016, Daniel Solis

Parlamentní listy, 20. 4. 2016, Jaroslav Doubrava (Severočeši)

Svobodné noviny, 12. 5. 2016, Břetislav Olšer (převzaly Parlamentní listy/EUServer 17. 5. 2016) „Česko děsí nejen běženci, ale rovněž fakta ryze domácí pražské kavárny rádoby intelektuálů, co stojí za všemi pomluvami prezidenta Zemana; odstranění jeho fotografií ze škol, ukazování červených (proč ne duhových?) Schapirovských karet či na výzvu pedagožky dělání si z jeho portrétů terč pro házení modelářskou hlínou….

Parlamentní listy, 8. 6. 2016, Jaroslav Doubrava (Severočeši) „A víte, co je zajímavé? Že ti, kteří například rozdávali v angažmá americké ambasády červené karty na Albertově, ale i jinde, nejsou považováni za americké agenty.“

Parlamentní listy, 9. 6. 2016, Petr Michek (NS – LEV 21)

Hlas Moravy, 16. 7. 2016, Milan Trnka (Moravané) „Nešťastné angažování americké ambasády v Praze při rozdávání červených karet demonstrantům protestujícím proti Miloši Zemanovi, mu s odstupem času přineslo další body popularity.“ (Identický text s textem Petra Michka z 9. 6. 2016.)

Parlamentní listy/Protiproud, 27. 10. 2016, Petr Hájek

Zvědavec, 27. 10. 2016, Ing. Miloslav Ponkrác: Chronologie útoků proti Milošovi Zemanovi (převzaly Parlamentní listy/EUServer 3. 11. 2016)

Parlamentní listy, 29. 10. 2016, Jaroslav Kuchař

Cui bono?

Podvrh z Aeronetu posloužil jako odrazový můstek pro systematickou kampaň prezidenta Zemana proti velvyslanci Andrewovi Schapirovi. Po tomto prvním výstřelu následovala hraná dotčenost po Schapirově vyjádření o Zemanově cestě do Moskvy a poté obvinění velvyslance z korupce. Nejnovější útok Miloše Zemana vůči americkému velvyslanci v souvislosti s oslavami 28. října 2016 je proto nutné vidět ve světle těchto po dva roky opakovaných lží, které se se měly stát skutečností a které už na počátku vykonstruované aféry sankcionoval sám prezident jako „hypotézu“.

Jak se také ukázalo, angažovaly se v šíření této lži velmi aktivně tzv. Parlamentní listy, které jsou tak vyzdvihovány některými mediálními analytiky a které o sobě tvrdí, že jim nikdo neříká, co mají psát. Každý soudný čtenář si může udělat obrázek o tom, co je na tom pravdy, a může také vyhodnotit, jak tzv. alternativní média zacházejí s pravdou.


author