Příznivci SPD Tomia Okamury mají na sociální síti Facebook několik skupin. Jednou z nich je i skupina pod názvem „Fanklub Tomia Okamury“. Toto společenství se, kromě věcné debaty a nenávistných příspěvků, často stává také terčem různých trollů a recesistů. Jedním z nich je například účet, který nese jméno Otto von Herdics. Tento účet pak letos, do již zmíněné skupiny, vložil dvakrát anketu týkající se tzv. arabských čísel. A neuvěříte jak dopadla. V smyšlené anketě ohledně zavedení arabských číslic na školách, která se opírala o neexistující směrnici EU, se 331 a 241 uživatelů vyslovilo proti.

Arabské číslice (výjimečně nazývané hindské číslice, hindsko-arabské číslice nebo indo-arabské číslice) tvoří dnes nejrozšířenější systém symbolického zápisu čísel, používaný také v češtině. Snad není třeba dodávat, že je i oficiální číselným zápisem i v ČR, a je vyučován od první třídy na všech školách v ČR.

Číslice od 1 až do 9 se v hindsko-arabské číselné soustavě vyvinuly z číslic jazyka bráhmí. Buddhistické nápisy zhruba z roku 300 př. n. l. používaly symboly, ze kterých se pak staly číslice 1, 4 a 6. O jedno století později se začaly používat symboly, ze kterých se pak staly číslice 2, 7 a 9. Čáslo 0 bylo doplněno kolem 8. století. Perský matematik Al-Chorezmí napsal v arabštině kolem roku 825 knihu „Počítání s indickými číslicemi“ a arabský matematik Alkindus napsal kolem roku 830 čtyřdílnou knihu: „O používání indických číslic“ (Ketab fi Isti´mal al-´Adad al-Hindi). Zejména tato díla měla zásluhu na rozšiřování indického systému číslování na Středním Východě a na Západě. V 10. století středovýchodní matematici rozšířili desítkovou číselnou soustavu tak, aby zahrnovala zlomky, jak zaznamenal syrský matematik Abu’l-Hasan al-Uqlidisi v roce 952-953. Desetinná čárka byla představena Sindem ibn Alim, který předtím také napsal o arabských číslicích pojednání. V roce 825 Al-Chorezmí napsal pojednání v arabštině, „O počítání s hindskými číslicemi“, které bylo přeloženo do latiny z arabštiny ve 12. století jako „Algoritmi de numero Indorum“. První zmínky o arabských číslech byly nalezeny na západě Evropy v dokumentech Codex Vigilanus v roce 976. V roce 980 Gerbert z Aurillacu (později papež Silvestr II.) využil své pozice a šířil v Evropě vědomí o arabských číslech. Gerbert z Aurillacu v mládí studoval v Barceloně, takže měl na výklad o arabských číslech dostatečné vzdělání. Jižní a Východní Slované používali do 18. století systém čísel v cyrilici. Poté byl nahrazen arabskými čísly.

Vtipy na téma arabským čísel kolují po internetu již dlouho. „Islamizace dorazila už i do České republiky. Dle spolehlivých zdrojů z ministerstva školství se budou prvňáčci letos muset naučit arabské číslice!!! A to povinně!!! Kde toho bude konec!!!,“ odsdílelo v roce 2015 během dne více než 250 lidí.

Skupina nezávislých a kreativních mladých „novinářů“ ve věku 9 – 14 let, kteří tvoří internetové noviny s názvem Matýskovy noviny a mají vlastní YouTube kanál MatýsekTV vytvořila v roce  poučné video s anketou, v níž dospělým kolemjdoucím pokládali jednoduchou otázku: „Co říkáte tomu, že chce Evropská unie zavést do všech škol povinnou výuku arabských číslic?“ Reakce byly zajímavé. „Nesouhlasím!“, „Arabštinu nepotřebujeme“, „To je zbytečné, „Jsem proti!“…odpovídali mnozí dotazovaní.

Napsal: Jan Cemper
Jak nám můžete pomoci se dozvíte zde.

Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com