Nevládní organizace Přátelé Miloše Zemana, z. s. nechala netransparentně před druhém kolem voleb zveřejnit reklamy v novinách a v ulicích měst, v kterých propaguje Miloše Zemana a Jiřímu Drahošovi manipulativně vsugerovává, že je prý pro „imigraci“. „Pokud toto je způsob, jak chce Miloš Zeman a jeho tým vést kampaň, tak by bylo lepší, aby zůstal u svého mnohokrát opakovaného slibu, že žádnou kampaň nevede a nepovede. O čem je řeč? O inzerátech, které spolu s vyobrazením prezidenta Zemana naléhavě varují před imigranty a Drahošem,“ píše Roman Gallo, ředitel redakce Deníku, kde si mj. spolek Přátelé Miloše Zemana objednal reklamu.

Přátelé Miloše Zemana, z. s., je spolek, jehož hlavním cílem je propagace názorů a postojů Miloše Zemana. Zakládajícími členy byli Miroslav Grégr, Karel Srp a Miroslav Šlouf.  V současnosti je spojován s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem, či předsedou SPO Janem Velebou. Ten mimochodem utekl ze studia, když se ho moderátor zeptal, kde spolek vzal oněch 8 milionů na kampaň pro Miloše Zemana.

O tom, jaký je názor Jiří Drahoše na imigrace, ekonomickou migraci a kvóty jsme psali již několikrát. Například zde a zde.

Důležitá je však i manipulace oné netransparentní reklamy. Ta se snaží vsugerovat, že snad Miloš Zeman je zárukou zastavené migrace, resp. že „tahle země zůstane naše“. Prezident republiky však o věcech jako je migrace či přijetí eura vůbec nerozhoduje.

Kompetence prezidenta:

Prezident republiky

 1. a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
 2. b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
 3. c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
 4. d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,
 5. e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
 6. f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
 7. g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení,
 8. h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,
 9. i) podepisuje zákony,
 10. j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
 11. k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

(1) Prezident republiky dále:

 1. a) zastupuje stát navenek,
 2. b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
 3. c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
 4. d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
 5. e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
 6. f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
 7. g) jmenuje a povyšuje generály,
 8. h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,
 9. i) jmenuje soudce,
 10. j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,
 11. k) má právo udělovat amnestii.

Zdroj

Mezinárodní smlouvy prezident pouze podepisuje, neujednává je. O migraci a dalších důležitých záležitostech v EU přijímá rozhodnutí Evropská rada. Členy Evropské rady jsou hlavy států nebo předsedové vlád členských zemí EU. V minulosti byla Evropskou radou přijata tak zásadní politická rozhodnutí, jakými bylo např. přijetí jednotné měny eura či tzv. východní rozšíření Evropské unie. Evropská rada však nevykonává legislativní funkce. Po každém svém zasedání je povinna předložit Evropskému parlamentu zprávu o tomto jednání a každoročně písemnou zprávu o pokroku dosaženém Evropskou unií. Tedy. O záležitostech jako migrace, přijetí eura, rozšíření EU rozhoduje Evropská rada, která předkládá rozhodnutí Evropskému parlamentu, složeném z poslanců EP, které si volíme. Prezident k těmto rozhodnutím vůbec není přizván. Globální řešení se pak snaží najít OSN. Českou republiku při OSN zastupují Stálé mise České republiky v New Yorku, Ženevě, ve Vídni a v Nairobi. Tu pak úkoluje Ministerstvo zahraničních věcí.

Napsal Jan Cemper

Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com